Jan Elverum mønstrer av og mønstrer på

– Blå Kors har løftet seg i kontakten med politikere og embetsverk. Vi har opplevd en utvikling i løpet av de siste fem årene som vi bare kunne drømme om, sier avtroppende generalsekretær Jan Elverum. (Foto: Steinar Glimsdal)

Blå Kors-magasinet Rusfri har hatt en avskjedsprat med generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum. I intervjuet forteller han om både gleder og utfordringer gjennom de siste åtte årene.

 

Hva gleder ham mest?
Elverum nevner aller først sikringen av det økonomiske grunnlaget for Barnas Stasjon og Kompasset, arbeidsgrener som fikk sin start for alvor med midler fra NRKs TV-aksjon i 2008. Dernest at Blå Kors har utviklet flere konsepter som «Tidgiver», «Steg for Steg» og «Snakk om mobbing». Han nevner også en ny og mer bærekraftig pensjonsordning for Blå Kors og en lenge etterlengtet systematisering av logo- og navnebruk.

 

– BLÅ KORS HAR LØFTET SEG I KONTAKTEN MED POLITIKERE OG EMBETSVERK, mener Elverum.
– Vi har opplevd en utvikling i løpet av de siste fem årene som vi bare kunne drømme om. Og det har særlig kommet TV-aksjonsprosjektene til gode. Se på postene på statsbudsjettet for Barnas Stasjon, feriearbeid, Kompasset, Steg for Steg og Snakkommobbing.no. Blå Kors får et veldig gjensvar i det politiske Norge. Vi blir lyttet til og hørt på, og på barne- og familiefeltet, innen forebygging og frivillighet er vi bare i startgropa. Vi ser at vi får politisk gjennomslag for våre hårete mål hos Helsedirektoratet, konkluderer den avtroppende generalsekretæren med et smil.

 

I SIN TID SOM GENERALSEKRETÆR har Jan Elverum opplevd at Blå Kors har mistet to behandlingssenter i anbudskonkurranse, mens et senter i Oslo, Blå Kors Behandlingssenter Slemdal, har kommet til. I tillegg ble Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt lagt ned etter en anbudsrunde i Oslo kommune.
– Anbudsrunden, som ble avsluttet i Helse Sør-Øst i 2017, resulterte i en nedtur for Blå Kors, og ikke minst en nedtur for pasienttilbudet i den sørlige del av regionen. Det gjorde også vondt å miste Østråt. Samtidig er jeg veldig stolt over at landsstyret har tatt ansvar for nystarting av Blå Kors Behandlingssenter Loland og for Blå Kors Sør Rehabilitering. På disse stedene har en måttet se muligheten for nedleggelse i hvitøyet, og det ville betydd et enda dårligere tilbud for rusavhengige og deres pårørende.

 

IFØLGE JAN ELVERUM HAR DE SISTE ÅTTE ÅRENE ikke minst handlet om å sikre de ideelle aktørers rammevilkår og plass innen helse- og sosialfeltet.

– Jeg gleder meg over at ideell sektor har styrket seg og står bedre rustet til å møte konkurransen fra de kommersielle aktørene på rusfeltet. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har vært en plogspiss i dette arbeidet, og Blå Kors har vært en svært aktiv partner i det politiske arbeidet. Anbudsregelverket er lagt bedre til rette for de ideelle aktører. Det var utenkelig før at vi skulle ha regler som sikret de ideelle 25 prosent av anbudene innen helse- og omsorgsfeltet – og 40 prosent innen barneverntjenester, sier en glad Jan Elverum som om kort tid vender nesa tilbake mot sitt kjære Trøndelag. Han gjeninntar direktørstolen ved Blå Kors Lade Behandlingssenter mandag 12. august (se faktaboks). Jan Elverum har sin siste arbeidsdag fredag 9. august. Styreleder i Blå Kors, Trine Stensen, leder arbeidet med rekruttering av hans etterfølger. Divisjonsdirektør Kjetil Haga blir konstituert som generalsekretær fra mandag 12. august og inntil ny generalsekretær er på plass.

Les hele intervjuet med Jan Elverum i Blå Kors-magasinet Rusfri nr 2/2019.

 

FAKTA om Jan Elverum

  • fyller 58 år i juli 2019.
  • bosatt i Stjørdal.
  • gift med Mirjam, tre barn, to barnebarn.
  • utdannet ved Sosialhøgskolen i Trondheim, NTNU.
  • ble ansatt ved Blå Kors Lade Behandlingssenter i Trondheim som terapeut i 1990, ble nestleder i 1991 og daglig leder/direktør i 1994.
  • ansatt som generalsekretær i Blå Kors fra 2011.
  • begynner igjen som direktør ved Blå Kors Lade Behandlingssenter i august 2019.

 

Comments are closed.