Jan Elverum blir ny sjef på Blå Kors Lade Behandlingssenter

 

Jan Elverum har vært generalsekretær i Blå Kors Norge siden 2011. (Foto: Steinar Glimsdal)


Etter åtte år som generalsekretær i Blå Kors er Jan Elverum klar for å gå tilbake i felten. Han blir kaptein på Blå Kors Lade Behandlingssenter i Trondheim, et av Blå Kors’ flaggskip innen rusbehandling.

 

Elverum har kjempet hardt for ideelle virksomheters rammevilkår innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, opptrappingsplan og pasienters rett til sammenhengende behandlingsforløp i sin tid som generalsekretær.

– Jeg tar med meg mine erfaringer fra organisasjonsutvikling, ledelse og myndighetskontakt og gleder meg til å videreutvikle Lade Behandlingssenter sitt arbeid for rusavhengige og deres pårørende, sier Jan Elverum til blakors.no.

Generalsekretær Jan Elverum og divisjonsdirektør Janka Holstad. (Foto: Anders Blixhavn)

Elverum er bosatt i Stjørdal og ser fram til å jobbe med rusfeltet i egen region igjen etter mange år i Oslo.

– Lade Behandlingssenter har hatt en veldig spennende utvikling de siste årene. Når sjansen bød seg, kunne jeg ikke si nei til å lede Blå Kors sitt flaggskip innenfor rusbehandling i Trøndelag, sier Elverum.

Blå Kors Lade Behandlingssenter driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, for rusmiddelavhengige og spilleavhengige pasienter. Senteret, med 115 årsverk, er organisert under Blå Kors Divisjon Behandling og er en av fem tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner i Blå Kors. Senteret har en egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier.

– Jeg er svært glad for at Jan Elverum vil ta over stafettpinnen på Lade Behandlingssenter. Han har gjort en veldig viktig jobb for organisasjonen i en krevende fase. Jan har bidratt til å bygge Blå Kors som en sterk og livskraftig organisasjon med sin betydelige kompetanse og erfaring. Jeg ser fram til at han tar over ledelsen ved Lade Behandlingssenter etter sommeren, sier Janka Holstad, divisjonsdirektør i Blå Kors.

Blå Kors er landets største ideelle aktør innen rusbehandling. Blå Kors hjelper mennesker med rusrelaterte problemer og omsorgsbehov til et liv med økt livskvalitet og økt livsmestring.  Organisasjonen driver også forebyggende tiltak, opplæring og omsorg – med både egne ansatte og tidgivere.

Comments are closed.