HVA KAN DU GJØRE? – noen gode råd

Dette er en veileder for deg som er bekymret for et barn. Bruk infoknappen når du ønsker å lese mer om et tema.

x
 • 1. Ta magefølelsen på alvor

  Hvis du er bekymret for et barn, er det viktig at du gjør noe med det. Det er lett å tenke at barnet ville vært fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er ofte ikke tilfelle. La ikke frykten for å ta feil stoppe deg.


 • 2. Bli bedre kjent med barnet

  Å bli sett og anerkjent av en voksen, betyr mye for alle barn – og spesielt for barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det skal ikke mye til for å føle seg sett og lagt merke til; et smil, at du lærer deg navnet på barnet og bruker det. Still åpne og interesserte spørsmål om hverdagslige ting når du møter barnet.


 • 3. Gi barnet en plass i livet ditt.

  Tilby barnet å sitte på hjem fra skolen, til trengingen el. Spør barnet om det skal på arrangementer i nærmiljøet, inviter barnet med hvis det nøler. Tilby leksehjelp, middag eller boller etter skolen. Inviter han eller henne med på aktiviteter som kino, teater eller søndagstur.


 • 4. Hvis magefølelsen din forsterkes

  Hvis magefølelsen din forsterkes, bør du formidle til barnet at det er trygt å snakke med deg. Vær en god lytter og vis at du tåler å høre det barnet forteller. Ikke si noe stygt om foreldrene, uansett hva barna forteller. Vis respekt, lytt med medfølelse. Hvis du er usikker på hva som er riktig å gjøre og trenger hjelp til å vurdere situasjonen, kan det vært lurt rådføre deg med lærer eller helsesøster. Om du har mistanke om noen av punktene under, sender du en bekymringsmelding til barnevernet:

  • Du tror at barnet blir mishandlet i hjemmet
  • Det er tegn på omsorgssvikt ved barnet
  • Du har observert alvorlige atferdsvansker ved barnet.

 • 5. Hvis barnet har det bra!

  Det aller beste du kan oppleve, er at barnet du var bekymret for har det bra. Eller kanskje vil du aldri få bekreftet eller avkreftet hvordan det står til med barnet. Det kan bety at barnet har det ”godt nok”. Det er uansett flott om du fortsetter å inkludere barnet i livet ditt og at du har antennene ute for endringer. Alle barn trenger gode relasjoner med voksne, og sannsynligvis betyr du mer enn du forstår.

  ”Det jeg trengte, var at andre voksne, de som befant seg i min umiddelbare nærhet, viste meg at jeg var verdt noe.”

  – Barn av alkoholiker, fra kronikk i Dagbladet.


Hjelp til den viktige samtalen i barnehagen

Lille Maiken har hovedrollen i boken «Vondt i magen». Hun har en klump i magen som ikke går bort.skjermbilde-2016-11-03-kl-08-38-32 «Vondt i magen» henvender seg til voksne som har ansvar for barn i barnehagealder.

I del 1 av boken er fokuset rettet mot barna; om hvordan lytte til og snakke med et barn om ulike følelser de har. Boken er lagt opp som en samtale og åpne spørsmål rundt tema som sinne, glede, tristhet og om gode og vonde hemmeligheter. Boken er en invitasjon til barnet om å snakke om det barnet er opptatt av.

– Vi håper boken skal bli forbundet med en en god stund i armkroken til en voksen, sier medforfatter Erle Sellevåg.

BOKEN «VONDT I MAGEN» VOKSTE FRAM av en idé fra Erle Sellevåg. skjermbilde-2016-11-04-kl-19-24-05Hun brenner for sin jobb med barn
og særlig for sin jobb med sårbare barn i barnehagealder. Sellevåg har skrevet flere kronikker om temaet. Hun registrerer et stort engasjement blant fagfolk, samt behov for mer fokus rundt tematikken.

Erle Sellevåg satt i gang med å skrive en barnebok, men ønsket å knytte en faglig tyngde til boken og søkte dermed samarbeid hos Blå Kors. Barn i Rusfamilier i KoRus Sør ved Blå Kors Borgestadklinikken har utviklet en rekke ressurser som gir fagpersoner konkrete eksempler, tips og fagstoff om hvordan en på et tidlig tidspunkt kan gå fra bekymring til handling. Sammen med ressurser fra Blå Kors-kampanjen «JEG SER» får leseren av «Vondt i magen» råd om hvordan en som voksen kan gjøre en forskjell.

BOKEN «VONDT I MAGEN» HJELPER DEN VOKSNE til å starte en samtale med et barn. Om en bekymring melder seg for hvordan barnet har det hjemme, gir del 2 av boken veiledning om hva man kan gjøre videre: Hvilke tegn skal man se etter? Det gis råd om loggføring av observasjoner, veiledning for samtale med barnet og for samtale med foreldrene til barnet.

– Sammen har vi skapt en bok som vi håper skal være et verktøy og hjelpemiddel på avdelinger rundt om i barnehager i Norge, sier prosjektansvarlig i Blå Kors, rådgiver Ellen Anker Storset. – Man har ikke alltid anledning til å sende hele personalet på kurs, og om man gjør det er det kanskje ikke mer enn en gang i året. Denne boken kan brukes av alle ansatte i barnehager, og kan ligge på avdelingen og jobbes med året rundt. Slik sikrer vi at alle er oppmerksomme og er har en modell for hvordan gå fram dersom man er bekymret for et barn, forteller Storset.

skjermbilde-2016-11-03-kl-08-38-58

Berit Sømme har illustrert boken

BOKEN «VONDT I MAGEN» ER ILLUSTRERT på en slik måte at det skal være en god leseropplevelse for barna, og kan i tillegg brukes i jobb med sosial kompetanse i barnehager, for ikke alle har like lett for å danne vennskap – og følelser rundt dette kan være vanskelig. Med denne boken jobber man aktivt med rammeplanen på flere plan.

Her kan du bestille boken. (Kolofon forlag)

Overskudd av salget går til Blå Kors Barnas Stasjon.

Av Steinar Glimsdal

Share Button