HVA KAN DU GJØRE? – noen gode råd

Dette er en veileder for deg som er bekymret for et barn. Bruk infoknappen når du ønsker å lese mer om et tema.

x
 • 1. Ta magefølelsen på alvor

  Hvis du er bekymret for et barn, er det viktig at du gjør noe med det. Det er lett å tenke at barnet ville vært fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er ofte ikke tilfelle. La ikke frykten for å ta feil stoppe deg.


 • 2. Bli bedre kjent med barnet

  Å bli sett og anerkjent av en voksen, betyr mye for alle barn – og spesielt for barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det skal ikke mye til for å føle seg sett og lagt merke til; et smil, at du lærer deg navnet på barnet og bruker det. Still åpne og interesserte spørsmål om hverdagslige ting når du møter barnet.


 • 3. Gi barnet en plass i livet ditt.

  Tilby barnet å sitte på hjem fra skolen, til trengingen el. Spør barnet om det skal på arrangementer i nærmiljøet, inviter barnet med hvis det nøler. Tilby leksehjelp, middag eller boller etter skolen. Inviter han eller henne med på aktiviteter som kino, teater eller søndagstur.


 • 4. Hvis magefølelsen din forsterkes

  Hvis magefølelsen din forsterkes, bør du formidle til barnet at det er trygt å snakke med deg. Vær en god lytter og vis at du tåler å høre det barnet forteller. Ikke si noe stygt om foreldrene, uansett hva barna forteller. Vis respekt, lytt med medfølelse. Hvis du er usikker på hva som er riktig å gjøre og trenger hjelp til å vurdere situasjonen, kan det vært lurt rådføre deg med lærer eller helsesøster. Om du har mistanke om noen av punktene under, sender du en bekymringsmelding til barnevernet:

  • Du tror at barnet blir mishandlet i hjemmet
  • Det er tegn på omsorgssvikt ved barnet
  • Du har observert alvorlige atferdsvansker ved barnet.

 • 5. Hvis barnet har det bra!

  Det aller beste du kan oppleve, er at barnet du var bekymret for har det bra. Eller kanskje vil du aldri få bekreftet eller avkreftet hvordan det står til med barnet. Det kan bety at barnet har det ”godt nok”. Det er uansett flott om du fortsetter å inkludere barnet i livet ditt og at du har antennene ute for endringer. Alle barn trenger gode relasjoner med voksne, og sannsynligvis betyr du mer enn du forstår.

  ”Det jeg trengte, var at andre voksne, de som befant seg i min umiddelbare nærhet, viste meg at jeg var verdt noe.”

  – Barn av alkoholiker, fra kronikk i Dagbladet.


Omfang av sårbarhet

Med sårbare barn mener vi barn som vokser opp i hjem hvor omsorgspersonene har nedsatt omsorgsevne på grunn av psykiske problemer, alkohol- eller annet rusmisbruk. Sårbare barn har spesielle behov som krever oppfølging eller tilrettelegging.

Det er vanskelig å fastslå akkurat hvor mange barn som lever i såkalte sårbare familier. En rapport fra Folkehelseinstituttet (2011) hjelper oss å se omfanget av og risikoen knyttet til barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol (rapporten omhandler kun psykiske lidelser og alkoholisme, ikke rusmisbruk, som vi har med i tillegg i vår definisjon av sårbare barn).

– 260 000 barn (23 %) har foreldre med en moderat psykisk lidelse som kan gå ut over daglig fungering.
– Rundt 70 000 barn (6,5 %) har foreldre med et såpass alvorlig alkoholmisbruk at det sannsynligvis går ut over daglig fungering.
– Til sammen har 290 000 barn (27 %) foreldre med slike mer alvorlige tilstander.
– Teller vi kun klart alvorlige lidelser, rammes 115 000 barn (10 %) av foreldres psykiske lidelser og 30 000 (3 %) av foreldres alkoholmisbruk, totalt 135 000 barn (12 %).

Disse tallene viser at du trolig har flere barn i din umiddelbare nærhet som har en vanskelig hjemmesituasjon på grunn av pårørende sitt alkoholmisbruk eller psykiske helse.

(Tall hentet fra Rapport 2011:4)

Share Button