Sandnes

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Menn som bryter tabu!

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Det kan oppleves vanskelig og utfordrende å snakke om oppveksterfaringer, men også befriende. Mange som kommer til Blå Kors kompasset forteller at det har vært en høy indre terskel for å søke hjelp. To menn som har hatt et tilbud i Blå Kors kompasset deler sine erfaringer med å søke hjelp og å bryte tabuer […]

Digitalt møte Kompassetrådet

Digitalt

Etter modell fra NRK P3 sitt lørdagsråd, inviterer vi til en temakveld hvor Kompassetrådet vil gi sine svar, erfaringer, refleksjoner og råd på dine spørsmål, problembeskrivelser, dilemma eller tema du spiller inn. Kompassetrådet er et godt kvalifisert råd bestående av de unge i Brukerrådet fra Kompasset Sandnes og en av Kompassets erfarne terapeuter. Brukerrådet er […]

Filmkveld «Natta pappa henta oss»

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

På denne temakvelden viser vi filmen «Natta pappa henta oss». Når en i familien drikker eller ruser seg påvirker det alle rundt. Steffan Strandberg har laget en personlig dokumentar som belyser en oppvekst med omsorgssvikt og alkoholproblemer. Strandberg viser kontrasten mellom den knugende, urolige hverdagen hos moren og den idylliske normaliteten sammen med farmoren og […]

Juletapas

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Vi inviterer til juletapas, i lag med Blå Kors kompassets brukerråd, deg som har gått i terapi hos oss i løpet av 2022. Under juletapasen blir det servert god mat, arrangert quiz og kanskje et kulturelt innslag. Ta kontakt med din terapeut for påmelding og informasjon. Håper du vil ta turen til dette arrangementet.

Temakveld i Sandnes: Å flytte for seg selv

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Å flytte hjemmefra er en stor overgang for de fleste. Mange dilemma, spørsmål og problemstillinger knyttet til den nye tilværelsen melder seg. Det er mye man ikke vet, mye man føler man burde visst og ting man lurer på. Under denne temakvelden vier vi oppmerksomheten mot det å flytte ut. Vi får besøk av finansrådgiver […]

Temakveld i Sandnes: Kjæreste.., eller ikke?

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Oppvekst i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer, kan føre til sterk opplevelse og erfaring av utrygghet til sine nære tilknytningspersoner. Det kan få stor betydning for hvordan man forholder seg til, eller i, et kjærlighetsforhold. Hvordan kan vi forstå og håndtere at det vi tenker skal være godt og fint, også kan kjennes […]

Vold. Hva er det, hvilke virkninger har det og hvordan kommer man seg videre?

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

I mange familier hvor det er problemer med alkohol, er det oftere enn i andre familier også voldsproblematikk. 7 av 10 unge som kommer til Blå Kors kompasset kan fortelle om erfaringer med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Derfor ønsker vi å rette oppmerksomheten mot dette temaet. Hvilke virkninger har det å være rammet […]