Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Temakveld i Bergen: Triggere

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Mange ved Kompasset har opplevd belastninger og traumer. Situasjoner som minner om dette kan vekke sterke følelser og reaksjoner mange år etterpå. Slike situasjoner kaller vi triggere.   Reaksjonene kan oppleves og fremstå som irrasjonelle eller overdrevne i den gjeldende situasjonen og kan være vanskelige å forstå og håndtere.   På temakvelden får du lære mer om […]

Temakveld: Ta med deg bekymringen din

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

I samarbeid med brukerrådet i kompasset inviterer vi til en temakveld hvor temaet er bekymringer. Bekymringer er noe vi alle har i større eller mindre grad. Felles for bekymringer er at man vil kunne kjenne seg alene med de bekymringene man har. Når en bekymring deles, mister de ofte noe av kraften sin, så på […]

Filmkveld på Blå kors kompasset Lillehammer

Blå Kors kompasset Lillehammer Elvegata 19,Lillehammer,Norway

Vi viser kortfilmen «Hjemmekontor» laget av Endre Lund Eriksen. Dette er en nydelig liten animasjonsfilm som handler om oppvekst med rus i familien. Den illustrerer mange av de ulike situasjonene og sidene ved å vokse opp med rus. Vi ser først filmen sammen og åpner så for en samtale om filmen etterpå.  Du er velkommen […]

Temakveld: Workshop menn Trondheim

Blå Kors kompasset Trondheim Erling Skakkesgt 66

I kompasset ønsker vi å nå ut til så mange som mulig, og vi vet at våre kampanjer også når ut til menn. Allikevel tar få menn kontakt. Hvorfor er det slik? Hva bør terapeuten tenke på når de får menn i terapi? Mange tar kontakt med oss via kjente, men snakker menn med sine […]

Digital temakveld: Normale reaksjoner på belastninger i oppvekst

Under denne temakvelden skal vi snakke om normale reaksjoner på unormale hendelser. Vi vil belyse ulike situasjoner, og sammen med vårt brukerråd prøve å sette disse reaksjonene i sammenheng med erfaringer fra oppveksten. Denne temakvelden vil inneholde ulike erfaringer. Noe vil du kanskje kjenne deg igjen i, mens noe kan være annerledes enn det du […]

Junitreffet 2024 – påmelding og program 

Nansenskolen Lillehammer Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2,Lillehammer

Junitreffet på Nansenskolen ble arrangert for første gang i fjor. Det ble svært vellykket og det blir junitreff i år også. På junitreffet får du  møte andre som har et tilbud i Blå Kors kompasset og som har liknende oppveksterfaringer som deg selv. Du får anledning til å bli kjent med ulike typer kunstneriske uttrykksformer som film, skriving, maling og drama. Det blir god mat og sosialt samvær.