Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Temakveld i Oslo om grenser, selvivaretakelse og deling av sårbarhet

Blå Kors kompasset Oslo Storgata 38,Oslo,Norge

Vi får besøk av Jonas Frislid Jarfonn. Jonas er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i sosialt arbeid, og har i mange år jobbet med barn og unge i ulike sammenhenger. Han har et familiemedlem som har utfordringer med psykisk helse og rus, og har jobbet mye med seg selv for å forstå hvordan dette har påvirket […]

Temakveld i Sandnes: Å flytte for seg selv

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Å flytte hjemmefra er en stor overgang for de fleste. Mange dilemma, spørsmål og problemstillinger knyttet til den nye tilværelsen melder seg. Det er mye man ikke vet, mye man føler man burde visst og ting man lurer på. Under denne temakvelden vier vi oppmerksomheten mot det å flytte ut. Vi får besøk av finansrådgiver […]

Digital temakveld: Når man prøver å redde en forelder ut av rusen

Digitalt

Mange kan under hele oppvekst og også i voksen alder slite med at de forsøker å hjelpe/redde en forelder ut av rusmisbruket, eller forsøker å hjelpe dem gjennom alle andre problemer som dukker opp kjølevannet av rus. Svært mange opplever å slites mellom håp og håpløshet i kampen mot rus. Mange sliter seg nærmest ut […]

Temakveld i Bergen: Når foreldre har flere ansikt

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Hvordan påvirker alkohol- og rusproblemer evnen til å ivareta relasjoner? Vi får besøk av Brita Leivestad fra KoRus, et kompetansesenter innen rusfeltet, som skal snakke om dette temaet.   Påmelding: Til din terapeut  

Digital temakveld: Kompassetrådet

Digitalt

Etter modell fra NRK P3 sitt lørdagsråd, inviterer vi til en temakveld hvor Kompassetrådet vil gi sine svar, erfaringer, refleksjoner og råd på dine spørsmål, problembeskrivelser, dilemma eller tema du spiller inn. Kompassetrådet er et godt kvalifisert råd bestående av de unge i Brukerrådet fra Kompasset Sandnes og en av Kompassets erfarne terapeuter. Brukerrådet er […]

Temakveld Lillehammer: Hjem til jul

Blå Kors kompasset Lillehammer Elvegata 19,Lillehammer,Norway

Mange har dårlige erfaringer med seg fra jul under oppveksten. Svært mange snakker om at de begynner å grue seg til julekvelden lang tid i forveien. Mange jobber for å finne nye rammer og tradisjoner som kan bidra til at de får en bedre opplevelse av jul. Enkelte har et ønske om å bare flykte […]

Temakveld i Bergen: Hvordan vite om en relasjon ikke er bra for meg?

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

I løpet av livet etablerer vi mange relasjoner, det kan handle om vennskap, kjæresterelasjoner eller profesjonelle relasjoner. Noen ganger kan det også være riktig å avslutte relasjoner, om man merker at disse ikke er gode eller trygge. For noen kan det å vokse opp med alkohol- eller rusproblemer hjemme bidra til at det er vanskeligere […]

Temakveld i Trondheim: Jul og høytid

Blå Kors kompasset Trondheim Erling Skakkesgt 66

Mange av de unge som kommer til kompasset kjenner på blandede følelser i forbindelse med feiring av høytid. Mange gruer seg til både jul og advent, noe som kan være vanskelig når så mange andre gleder seg. Veldig mange har vanskelige erfaringer i familien knyttet til julefeiringen, og ofte kan feiringen fortsatt være preget av […]

Temakveld i Sandnes: Kjæreste.., eller ikke?

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

Oppvekst i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer, kan føre til sterk opplevelse og erfaring av utrygghet til sine nære tilknytningspersoner. Det kan få stor betydning for hvordan man forholder seg til, eller i, et kjærlighetsforhold. Hvordan kan vi forstå og håndtere at det vi tenker skal være godt og fint, også kan kjennes […]

Temakveld Lillehammer: Foreldrerollen

Blå Kors kompasset Lillehammer Elvegata 19,Lillehammer,Norway

Mange av dem som har vokst opp med rus i familien kan ha mange spørsmål og etterreaksjoner når de får egne barn. Spørsmål rundt hvordan man eventuelt skal håndtere besteforeldre som kanskje fremdeles sliter med rus, reaksjoner på at ens barn kanskje mangler besteforeldre (dersom man har kuttet kontakt med sine egne foreldre). Noen kan […]

Workshop for menn i Oslo

Blå Kors kompasset Oslo Storgata 38,Oslo,Norge

Vi inviterer unge menn som går hos oss, eller nettopp har avsluttet i behandling til pizza og prat.   Vi ønsker å nå flere unge menn og trenger bistand fra dere. Brukerrådet vårt er her og noen av våre ansatte. Vi trenger at menn som går her kommer for å dele litt tanker omkring dette; […]

Digital temakveld: Skam og selvfølelse

Lav selvfølelse og overdreven skam er sentralt hos mange av de som tar kontakt med Kompasset. Under denne temakvelden vil vi snakke om: Målet med kvelden er å gi økt forståelse av hvordan problemer med selvfølelse og skam kan henge sammen med alkohol eller annen rus i familien. Vi ønsker også å belyse hvordan skam […]