Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Temakveld i Bergen: Selvomsorg i møte med stress og belastninger

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Vi ønsker å starte årets temakvelder med fokus på selvivaretakelse.  På denne temakvelden skal vi snakke om selvomsorg og stressmestring, gjennom teori og noen enkle praktiske øvelser.    Påmelding til din terapeut eller på epost til: Elisabeth Nytræ Elisabeth.Nytrae@blakors.no. Det vil bli servert pizza, så husk å melde deg på! 

Digital temakveld: Innsiden og utsiden

Hva andre ser utenifra kan være helt ulikt hvordan vi selv opplever oss eller føler oss på innsiden. Vi erfarer at mange som er vokst opp med rus kan oppleve at den siden de viser ut til verden kan være veldig ulik den siden de har med seg på innsiden. Mange kan få tilbakemeldinger på […]

Vold. Hva er det, hvilke virkninger har det og hvordan kommer man seg videre?

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes,Norge

I mange familier hvor det er problemer med alkohol, er det oftere enn i andre familier også voldsproblematikk. 7 av 10 unge som kommer til Blå Kors kompasset kan fortelle om erfaringer med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Derfor ønsker vi å rette oppmerksomheten mot dette temaet. Hvilke virkninger har det å være rammet […]

Temakveld: Grubling og bekymring

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Mange ved kompasset forteller at de strever med grubling og bekymringstanker. I perioder kan dette fylle oppmerksomheten på en måte som bidrar til stor belastning. På denne temakvelden skal vi lære mer om hvordan vi kan forstå, møte og håndtere disse tankeprosessene.  I februar har vi vært så heldige å ha fire profesjonsstudenter i psykologi […]

Strevsom oppvekst = utfordrende med kjæresterelasjoner?

Blå Kors kompasset Oslo Hammersborg torg 3,Oslo

Blå Kors kompasset Oslo inviterer til en panelsamtale med fokus på temaet tilknytning i parforholdet og mønstre vi kan kjenne oss fastlåste i. Familieterapeut Ronny Sokki i samtale med familieterapeutene Hanne Ekrem fra Homansbyen familievernkontor og Mette Norman fra Christiania familievernkontor. De har begge tidligere jobbet ved Blå Kors kompasset Oslo. Trygghet til en partnerFor […]

Digital temakveld: Foreldreskap og forhold til barnas besteforeldre

Når en blir foreldre er det naturlig at egne oppveksterfaringer aktualiseres på en ny måte. Når en har vokst opp med foreldre med alkohol- eller rusproblemer ønsker en å gi egne barn en annen oppvekst enn den en selv hadde. I denne temakvelden vil to som har gått i kompasset sammen med en terapeut snakke […]

Temakveld om mindfulness

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

«Mindfulness», eller «oppmerksomt nærvær», kan forstås som vår evne til å være tilstede her og nå. Det handler om å kunne være oppmerksom på det som skjer i oss selv, i tanker, følelser og opplevelse, og å møte det vi opplever med vennlighet og åpenhet. For mange forsvinner oppmerksomheten fort i tanker om fortid eller […]

Velkommen til temakveld med oppmøte i våre lokaler i Erling Skakkesgt 66

Blå Kors kompasset Trondheim Erling Skakkesgt 66

Kveldens tema: Normale reaksjoner på belastninger i oppvekst Mange som kommer til kompasset opplever at de har reaksjoner og følelser som de ikke føler passer inn i den situasjonen de har i dag.  På denne temakvelden skal vi snakke om normale reaksjoner på unormale hendelser. Vi vil belyse ulike situasjoner, og sammen med vårt brukerråd […]

Temakveld: Sorg – det som blir igjen når noe er borte

Blå Kors kompasset Oslo Hammersborg torg 3,Oslo

Blå Kors kompasset Oslo inviterer til temakveld i våre lokaler. Alle mennesker opplever og kjenner på sorg i løpet av livet sitt. Denne kvelden skal vi ha en samtale om hvordan sorg kan oppleves for de som har vokst opp med rus i familien. Det kan for eksempel være sorgen som oppstår når noen dør, […]

Digital temakveld: Stressmestring og spor i kroppen

Digitalt

Denne temakvelden vil vi snakke om de kroppslige reaksjonene som er vanlige etter en oppvekst med rus i familien. Hovedfokus er hvordan man kan øve seg på å kjenne etter og håndtere det som foregår i kroppen. Vi ønsker å besvare det dere lurer på og vi vil svært gjerne ha spørsmål både på forhånd […]