Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Digital temakveld: Skam og selvfølelse

Digitalt

Lav selvfølelse og overdreven skam er sentralt hos mange av de som tar kontakt med Blå Kors kompasset. På denne temakvelden vil vi snakke om: Hva er selvfølelse og skam Fire egenskaper ved skam som gjør dette til en trøblete følelse Gammel skam – tre typer skam som er vanlig når man har vokst opp […]

Vold. Hva er det, hvilke virkninger har det og hvordan kommer man seg videre?

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes

I mange familier hvor det er problemer med alkohol, er det oftere enn i andre familier også voldsproblematikk. 7 av 10 unge som kommer til Blå Kors kompasset kan fortelle om erfaringer med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Derfor ønsker vi å rette oppmerksomheten mot dette temaet. Hvilke virkninger har det å være rammet […]

Temakveld i Blå Kors kompasset Oslo sine lokaler: Tilgivelse, sorg og selvivaretakelse i relasjon til foreldre med et rusproblem

Blå Kors kompasset Oslo Storgata 38,Oslo

Det er mange dilemmaer når man er pårørende til mennesker som strever med rus og eller psykiske problemer. Vi tar utgangspunkt i Kristin Angvik Dahlums erfaringer med å håndtere relasjonen til mor samtidig som hun forsøkte å ta vare på deg selv. Hun vil fortelle om å vokse opp med en mamma med rusproblemer og […]

Temakveld ved Blå Kors kompasset Bergen om søvn

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Søvn er ikke bare en «utkobling» fra hverdagslivet.  Det er også en aktiv tilstand som er viktig for å fornye den mentale og fysiske helsen vår. Søvnproblemer er svært vanlig. Én av tre har ukentlig problemer med søvnen, og omtrent én av ti sliter med alvorlige og langvarige søvnproblemer. På denne temakvelden snakker vi om søvn, søvnregulering, […]

Digitalt møte Kompassetrådet

Digitalt

Etter modell fra NRK P3 sitt lørdagsråd, inviterer vi til en temakveld hvor Kompassetrådet vil gi sine svar, erfaringer, refleksjoner og råd på dine spørsmål, problembeskrivelser, dilemma eller tema du spiller inn. Kompassetrådet er et godt kvalifisert råd bestående av de unge i Brukerrådet fra Kompasset Sandnes og en av Kompassets erfarne terapeuter. Brukerrådet er […]

Temakveld i Lillehammer: Hjem til jul

Blå Kors kompasset Lillehammer Elvegata 19,Lillehammer

Fysisk temakveld sammen med brukerrådet ved Kompasset Lillehammer. Tema er høytider, det vil bli mest fokus på jul da den er nært forestående.

Filmkveld «Natta pappa henta oss»

Blå Kors kompasset Sandnes Langgata 10,Sandnes

På denne temakvelden viser vi filmen «Natta pappa henta oss». Når en i familien drikker eller ruser seg påvirker det alle rundt. Steffan Strandberg har laget en personlig dokumentar som belyser en oppvekst med omsorgssvikt og alkoholproblemer. Strandberg viser kontrasten mellom den knugende, urolige hverdagen hos moren og den idylliske normaliteten sammen med farmoren og […]

Digital temakveld: Hjem til jul

Digitalt

Butikkene har for lenge siden hentet frem julepynt og mange opplever at jula nærmer seg. Flere av dere som har vokst opp med rus i familien kan oppleve stressreaksjoner når høytider nærmer seg – spesielt jula. Man kan komme til å grue seg til høytiden i stedet for å glede seg. Det å grue seg […]

Temakveld 30/11 om julen på Blå Kors kompasset Trondheim

Blå Kors kompasset Trondheim Erling Skakkesgt 66

Mange av de unge som kommer til kompasset kjenner på blandede følelser ifm feiring av høytid. Mange gruer seg til jul og også til førjulstiden, noe som kan være vanskelig når så mange andre gleder seg over denne tiden. Veldig mange har vanskelige erfaringer i familien knyttet til julefeiringen, og ofte kan feiringen fortsatt være […]

Temakveld 1.desember i Bergen: Evig singel?

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Oppvekst i en familie med rus kan påvirke hvordan du er og opplever verden i dag. På denne temakvelden skal vi snakke om nære relasjoner - under overskriften «Evig singel?». Overskriften er laget etter innspill fra brukerrådet vårt, med utgangspunkt i at mange ved kompasset kan stille seg spørsmål som;  hvorfor er det vanskelig å […]