Konferanserekka er i gang!

Kreativitet, nye og dristige idéer, brudd med gamle tankemønstre, «samskaping» mellom lokale aktører. Konferanser om diakonalt entreprenørskap utfordrer og utruster! Finn informasjon om fremtidige og gjennomførte konferanser her.

Blå Kors Norge vil arrangere en rekke regionale konferanser for å inspirere til innovasjon i lokalt sosialt arbeid. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å inspirere kirke-Norge til å tenke nytt rundt hvordan vi kan se og inkludere barn, unge og familier som faller utenfor.

Notér deg datoene:

  • Onsdag 21. oktober 2020 på IMI Forum i Stavanger – konferanse i samarbeid med Bjørgvin bispedømme, Stavanger bispedømme, samt andre aktører (mer informasjon kommer snart).
  • Torsdag 19. november 2020 på Kimen kulturhus i Stjørdalen – konferanse i samarbeid med Nidaros bispedømme, m.fl. (mer informasjon kommer snart).
  • 2021 – ytterligere regionale konferanser

I januar 2019 gikk den første konferansen av stabelen i Drammen. Over hundre personer fra lokalmenighet, diakonale institusjoner, kommune og sivilsamfunn kom sammen og lot seg utfordre. Gjennom kreativ metodikk og varierte innslag fikk deltakerne innblikk i gode lokale eksempler og ikke minst inspirasjon til “samskaping” og andre innovative former for samhandling mellom lokale aktører. Se presentasjonene fra konferansen her.