Velkommen til Blå Kors Kontaktsenter Oslo

Blå Kors Kontaktsenter har drevet et lavterskeltilbud for personer med rusproblemer i over tretti år. Senteret får daglig besøk av 100 – 300 gjester. Målet er å gi mat og drikke til rusavhengige, samt motivere og hjelpe dem til avrusing og rehabilitering.

Vi er sju ansatte og ca. 40 frivillige som arbeider ved kontaktsenteret.
Hver dag serverer vi frokostbuffet og middagsretter. Våre gjester gir oss ros for veldig god mat. Sentralt i vårt kafé-tilbud ligger ønsket om å hjelpe personer med rusproblemer videre inn i hjelpeapparatet. Staben ved kontaktsenteret deltar aktivt i miljøet, snakker med gjestene og motiverer til et rusfritt liv.

Årlig har Kontaktsenteret cirka 6000 hjelpetiltak der vi knytter gjesten opp mot videre hjelpeapparat.

Postadresse (og kontorinngang): Blå Kors Kontaktsenter, Mariboes gate 4, 0183 Oslo
NB! Gjesteinngangen til kaféen er trappeoppgangen mellom Mariboes gate 6 og 8.
Tlf: 477 76 955

Våre åpningstider er:

Mandag-fredag:  08:00-13:00
Lørdag:  08:30-12:30