Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak som er tilrettelagt for deltagere som av fysiske eller psykiske årsaker har problemer med å få jobb i det ordinære arbeidslivet. Dette kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Vi legger vekt på et trygt og trivelig arbeidsmiljø for å gi våre deltagere en økt livskvalitet. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid i våre avdelinger.

Vi følgende avdelinger:

Kjøkkenavdeling

Her produseres det hovedsakelig mat til ansatte og deltagere. Deltagere i AFT og VTA vil kunne få en opplæring i tilbereding av mat og viktig kunnskap i forhold til det å jobbe i bl.a. kantine.

Pakkeavdeling

I pakkeavdelingen foregår det storstilt pakking og ferdigstilling av ulike produkter til andre bedrifter og samarbeidedspartnere.

Monteringsavdeling

Monteringsavdelingen vår har et utstrakt samarbeid med GYLI plast i Søgne. Deltagerne i denne avdelingen får opplæring i produksjonsarbeid der nøyaktighet og samarbeid er viktige elementer. Vi limer og monterer ulike plastkomponenter og deksler som brukes i storbilindustrien, hovedsakelig Volvo produkter.

Produksjonsavdeling

Produksjonsavdelingen produserer bord, benker, blomsterkasser og vårt populære «Stigegolf-spill». På forespørsel tar vi på oss ulike oppdrag fra distriktnære bedrifter. Deltagerne får her opplæring i bruk av ulike verktøy og produksjon av produktene.

Samarbeid

Vi har et tett samarbeid med Optimera, som er en stor lokal aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Etter behov drar deltagere sammen med en arbeidsleder opp til Optimeras lager på Rige for å tømme containere for varer. Dette er et utearbeid som mange liker, et fysisk arbeid der system og logistikkinnsikt er nødvendig.

Aktiviteter

Bedriften vår har også et velutviklet opplevelses- og aktivitetstilbud der våre deltagere i de ulike avdelingene får mulighet til å delta. Dette kan være båturer, grillfester, trimturer i nærmiljøet, overnattingsturer, sesongavslutninger m.m