Nytt behandlingstilbud for pårørende til spillavhengige

Behandlere poliklinikken
Psykolog Line og barnevernspedagog Lise i Poliklinikken

Det å være partner, familie eller venn med en person som har spilleproblemer er noe som ingen av oss har en oppskrift på hvordan vi skal takle. Det kan være en stor belastning, og ikke sjelden er fortvilelsen større hos pårørende enn hos spilleren selv. 

Poliklinikken ved Blå Kors Lade Behandlingssenter har i mange år hatt behandlingstilbud til pårørende med egne behandlingsbehov. Behovet kan være som følge av, eller være parallelt med, belastninger knyttet til et familiemedlem med problematisk rusmiddelbruk eller en avhengighetstilstand.  

Pårørende til spillavhengige

De siste årene har vi et økende antall pasienter som søker hjelp for spillavhengighet, hvor vi har tilbud om individuell behandling og gruppe. Disse pasientene har meldt fra om at de savner et tilbud til sine pårørende.

Vi kjørte derfor en pilot høsten 2020 med fire gruppesamlinger, hvor vi fikk nyttige og gode tilbakemeldinger fra de som deltok – blant annet ble innslaget av erfaringskompetanse trukket fram som spesielt nyttig. Evalueringen er lagt til grunn for utformingen av det nye tilbudet.

Nytt gruppetilbud

Vi starter opp i mars med gruppe annenhver tirsdag fra kl. 15.30 til 17.00. Gruppetilbudet ledes av psykolog Line Willums og barnevernspedagog Lise Rogne, som begge har videreutdanning i behandling av spillavhengighet. Tilbudet vil være en kombinasjon av undervisning og prosessgruppe, hvor deltakerne kan dele erfaringer og støtte hverandre.

Deltakelse i gruppe for pårørende til spillavhengige krever henvisning fra fastlege, NAV eller annen spesialist. Det betales egenandel hver gang etter gjeldende takst opp til frikortgrensa.

Senest oppdatert: 4. mars 2021

Var dette nyttig?