Dataspillavhengighet

For de fleste er dataspilling en underholdende, kreativ og ofte sosial hobby. I perioder av livet kan man spille mye uten at det skaper konsekvenser. Dataspill har for noen blitt toppidrett og vi har faktisk en verdensmester i Fortnite i Norge!

For noen kan imidlertid dataspilling bli en altoppslukende aktivitet som går ut over mange områder i livet og kan beskrives som problemskapende eller som en avhengighet.

Hvordan vet man at man har utviklet dataspillavhengighet?

Tidsbruk er ikke nødvendigvis det som definerer om dataspillingen er et problem. En kan bruke mye tid på spilling dersom en ellers fungerer godt i livet.

Vi ser at de som utvikler et problem ofte strever med personlige problemer, som:

 • ensomhet
 • skolevegring
 • indre uro, angst, tristhet eller depresjon
 • sykdom
 • vanskelige livshendelser som flytting eller eget eller foreldres samlivsbrudd
 • for lite tid sammen i en familie

En annen gruppe som kan være disponert for avhengighet er personer som er svært opptatt av spillets prestasjonsfaktorer og de følelsesmessige eller økonomiske gevinster man kan oppnå. Denne gruppen trenger ikke å ha andre underliggende problem.   

Har dataspillingen tatt overhånd?

 •  Jeg har stort fravær fra skole eller jobb
 •  Jeg deltar ikke i familiens tradisjoner eller rutiner
 •  Jeg krangler med foreldre eller andre familiemedlemmer
 •  Jeg snur døgnet og er uopplagt om dagen
 •  Jeg har mindre kontakt med venner og familie
 •  Jeg er mindre opptatt av utseendet mitt enn før
 •  Jeg interesserer meg mindre for andre aktiviteter enn før

For voksne kan spillingen i tillegg få konsekvenser i form av isolasjon, være en tidstyv, gi samlivsproblemer, nedsatt omsorgsevne og nedsatt boevne.

Behandling for dataspillavhengighet

For å bli kjent med deg, og omfanget av problemet, vil første del av behandlingsforløpet være utredning. Den første tiden anbefaler vi ukentlige timer på poliklinisk avdeling. En behandlingstime varer i 45 minutter. Behandlingens varighet vurderes underveis. Siste del av behandlingen vil ha fokus på forebygging av tilbakefall. Og hyppigheten på timene trappes gradvis ned i denne fasen.

Vanlige tema i behandling:

 • Fokus på drømmer og mål.
 • Hvem vil du være, hvilke verdier har du
 • Få innsikt i hvordan spillingen påvirker livet
 • Lære ferdigheter for å håndtere problemer og oppnå mål
 • Fokus på fysisk og psykisk helse
 • Jobbe med struktur i hverdagen
 • Jobbe med aktivisering og sosialisering
 • Fokus på å mestre tanker og følelser 

Pårørende er velkommen til å delta i en time eller flere ved behov hos poliklinisk avdeling.

Behandling for pårørende

Avhengighetsproblemer er ikke bare problem for den som er avhengig. Avhengigheten rammer også familie og nære relasjoner. Poliklinikken på Blå Kors Lade Behandlingssenter har et selvstendig behandlingstilbud til pårørende. Det betyr at du som pårørende kan få tilbud hos oss selv om den som har spillavhengigheten ikke er i behandling.  

Fokus i en slik behandling er din helse og dine belastninger som pårørende. Behandlingen består av individuelle samtaler.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.