Blå Kors klinikk Lade inviterer til: Jubileumskonferanser 2023

Å bygge et liv

Erfarings- og fagkonferanse

blå kors illustrasjon av samhandling

Tid og sted:

23.oktober: Quality Park Hotell, Steinkjer (avlyst)

25.oktober: Quality Hotel, Ålesund (avlyst)

27.oktober: Blå Kors klinikk Lade

I desember 2003 åpnet Familieavdelingen ved Lade Behandlingssenter. 20 år senere er det offisielle navnet Blå Kors klinikk Lade, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, men målgruppa og fokusområdet er det samme. Vi ønsker å markere disse 20 årene gjennom å arrangere en erfarings- og fagkonferanse.

Gjennom konferansene ønsker vi å komme i kontakt med så mange som mulig av dere i Midt-Norge som på ulikt vis jobber med den samme målgruppen både i kommuner og innenfor spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å dele våre erfaringer fra 20 år med institusjonsdrift, men vi ønsker noe mer enn det. Vi ønsker å sette fokus på familier som har en kompleks problematikk, og spesielt de familiene som preges av rus. Noen av disse trenger et spesialisert tilbud, mens andre igjen trenger mer lokalbaserte tiltak. Og alle trenger et hjelpeapparat som snakker sammen og vil det beste for disse familiene.

Konferansen har et langt større perspektiv enn bare å snakke om tilbudet ved Blå Kors klinikk Lade. De fleste i målgruppa vil ikke trenge et slikt tiltak, og vi ønsker derfor også å få frem hvilke hjelpetiltak som finnes lokalt.

I Trondheim vil det fra kl. 14 også bli gitt mulighet for besøk på Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS).

Programskisse

08.30-09.00: Registrering, kaffe mm

09.00-09.10: Velkommen

09.10-09.40Historien bak AGS og tanker om fremtidig tilbud til målgruppa.

– Kristin Tømmervik, FoU-avdelingen, KORUS Midt

09.40-10.00Behandling av målgruppa sett fra en pappa og erfaringskonsulent sitt ståsted

– Espen, pappa og erfaringskonsulent Ålesund kommune

10.00-10.15: Pause

10.15-11.00Behandlingstilbudet på AGS

– Hilde Ingebrigtsen, Psykolog AGS

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Lokale oppfølgings- og hjelpetilbud

Helsestasjonen ved Barne- og familietjenesten, Heimdal

12.00–12.45: Lunsj

12.45-13.45: Sofaprat med betraktninger rundt egne erfaringer. Åpning for spørsmål.

– Einar Hajum og tidligere beboere på AGS

13.45-14.00: Avslutning

14.00: Mulighet for omvisning på AGS

Invitasjon til jubileumskonferanse

Påmeldingsfrist

Trondheim: 1. oktober

Påmelding jubileumskonferanse

Påmelding er bindende. Alle felt må fylles ut.

Navn på deltaker