Skjermingsavdelingen

Skjermingsavdelingen består av 7 døgnplasser for voksne. Vi har en regional spesialfunksjon knyttet til mottak av pasienter innlagt på tvang, etter lov om helse- og omsorgstjenester (HOTL). Avdelingen tar også imot pasienter for frivillig opphold, med behov for spesielt tilrettelagte rammebetingelser.

Vi har 7 enerom og alle har eget bad. Avdelingen har felles stue og kjøkken, og er spesielt tilrettelagt for pasienter med rus og psykiatri-utfordringer (ROP-pasienter).

Pasienter som er innlagt hos oss får hjelp til å oppnå en rusfri periode – slik at de bedre kan ta stilling hva de ønsker videre for eget liv. Vi tilrettelegger for individuelt tilpasset opphold, med fokus på ADL-funksjon, trening, turer, andre aktiviteter og lignende.

– Det heter tvang, men omsorg, god bemanning, motivering og dialog forteller mye mer om hva vi driver med.


Leif Huemer, samhandlingskonsulent i Blå Kors.
Tre damer sitter samlet i en brun sofagruppe

Hos oss jobber det sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, ergoterapeut, psykologspesialist og lege. Vi utreder ofte både psykisk, kognitiv, medisinsk og sosial helse under oppholdet. Dette for å kartlegge hvilken type og omfang av behandling pasienten har behov for etter oppholdet hos oss.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

  • Vi oppfordrer til ikke å skrive sensitive opplysninger.