Vår logo

I forbindelse med omorganiseringen av Blå Kors i 2014 så organisasjonen at tiden var inne til en revisjon av den grafiske profilhåndboka og en ny gjennomgang av hvordan Blå Kors står fram med navn og logo.

 

Blå Kors_logo - websider

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå Kors ønsker at den visuelle profilen skal være med å styrke alle enhetene i organisasjonen, og å gi et enhetlig, gjenkjennelig og solid bilde utad av Blå Kors-arbeidet.

Blå Kors har som emblem et blått kors på hvit bakgrunn (jfr artikkel 9.2 i vedtektene til det internasjonale Blå Kors-forbundet). Den internasjonale logoen har en nasjonal variant som i Norge brukes som vist her. Den svake hellingen mot høyre på korset uttrykker bevegelse, dynamikk og aktivitet samtidig som det signaliseres soliditet og seriøsitet. Buen bak korset symboliserer at den nasjonale organisasjonen er en del av en større, internasjonal sammenheng. Den internasjonale logoen på sin side er bygget rundt en stilisert «hel» klode.

Virksomheter i Blå Kors kan velge å bruke den rene Blå Kors-logoen, eller et «tilnærmet monolittisk» merke som er en del av en merkestruktur der navnet «Blå Kors» står øverst og virksomhetsbetegnelsen står under streken.

Blå Kors logo Her kan du laste ned en zip-mappe med alt et trykkeri eller annen produsent kunne trenge av vektoriserte Blå Kors-logoer (“ren” Blå Kors-logo). I tillegg finner du også lavoppløselige versjoner (jpg) av logoen til nettbruk etc.