Søk behandling

Henvisning kan sendes av fastlege, sosialtjeneste/NAV, barneverntjenesten eller annen spesialisthelsetjeneste. Det er viktig at du og henviser samarbeider om hva som skal stå i henvisningen, slik at dine behov og ønsker kommer tydelig fram.

Har du ønsker om hvilken type behandling du trenger, eller hvor du vil ha din behandling, så er det viktig at dette kommer klart fram i henvisningen. Ditt ønske kan for eksempel være å komme til oss på Blå Kors klinikk, Loland.

Fritt behandlingsvalg

Når henvisningen blir mottatt av vurderingsenhet, blir det vurdert hvilken behandlingsinstitusjon som kan gi deg behandling. Samtidig blir det satt en frist for når behandlingen senest skal begynne. Dersom henvisningen din blir sendt til et annet behandlingssted enn det du ønsker, kan du benytte deg av retten til fritt behandlingsvalg.

Ønsker du behandling hos oss på Blå Kors klinikk, Loland må du gi beskjed til den behandlingsinstitusjonen der du er tilbudt behandling, slik at de kan videresende henvisning til oss.

Har du spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte HELFO Pasientformidling på telefon: 815 33 533

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.