Blå Kors-institusjon reddet fra nedleggelse

Divisjonsdirektør Janka Holstad og seksjonsleder Frode Dunsæd feirer dagen på Loland med kake.

– Driften kan fortsette, kunne seksjonsleder ved Loland Behandlingssenter, Frode Dunsæd, fortelle. Han ble møtt med et jubelbrøl fra pasienter og ansatte.
– Dette er en utrolig dag, sier Dunsæd.

 

AV IVAR EIDSAA TEKST/FOTO

 

Det har vært noen tøffe dager den siste tiden for Dunsæd og de andre ansatte, for pasienter og for hele apparatet til Blå Kors Norge, med divisjonsdirektør Janka Holstad i spissen. Etter at styret i Helse Sør-Øst RHF valgte ikke å inngå ny rammeavtale med Borgestadklinikken avdeling Loland har alle jobbet for å sikre fortsatt drift også etter 30. juni da rammeavtalen med Helse Sør-Øst utløper.

Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Loland i Vennesla sto i fare for å forsvinne med sine 37 behandlingsplasser og 60 ansatte. Etter at resultatet fra Helse Sør-Øst sin anbudskonkurranse forelå, har engasjementet vært stort fra ansatte, pasienter, eksterne fagfolk, lokalpolitikere og hele Sørlandsbenken på Stortinget.

Les også: Pasientene jubler for fortsatt drift

– I dag er jeg glad for at vi kan fortsette å gi det kvalitetstilbudet som Loland Behandlingssenter alltid har vært kjent for, sier seksjonsleder Frode Dunsæd.

– VI HAR REGNET OG VURDERT, kalkulert og planlagt for å se om det var grunnlag for å drive videre, men det var først i går at brikkene falt på plass, sier Frode Dunsæd.
I går kom vedtaket i Blå Kors landsstyre om å stille med garantien som trengs for at driften kan fortsette.
– I januar tapte vi anbudet om en rammeavtale. Vi driver videre som Fritt behandlingsvalg, FBV, etter ordningen som Stortinget vedtok i 2015. Det vil si at pasientene kan søke seg til Loland Behandlingssenter, som vi nå kan omtales som. Målsettingen er å drive videre med en slik modell frem til et forventet nytt anbud lyses ut i løpet av to-tre år, forteller Frode Dunsæd.
– Vi holder søker nå om å bli en aktør under Fritt behandlingsvalg. En avgjørelse om dette vil foreligge om to-tre uker, sier han.

 

VIRKSOMHETSLEDER FRODE DUNSÆD, kommenterer slik:
– Dette skal få til! Nå jobber vi for å kunne fortsette utover denne perioden. Det at Blå Kors Norge garanterer for driften, gjør at vi får arbeidsro til å finne de gode løsningene. Vi har samarbeidet svært godt med Blå Kors Norge og Blå Kors Kristiansand, og vi tror vi sammen med alle gode krefter og aktører skal klare å få dette til, sier han.

 

– DETTE ER EN STOR DAG, ikke minst for de mange som nå ser at de fortsatt har et behandlingstilbud lokalt. Hadde vi ikke fått dette til, ville Sørlandet stått uten rusbehandlingsplasser – et lite paradoks når vi vet at Loland Behandlingssenter i dag har 37 og sågar også lange ventelister, sier Janka Holstad.
– Vi tapte rammeavtaleanbudet hos Helse Sør-Øst på pris, og i dag er jeg glad for at vi kan fortsette å gi det kvalitetstilbudet som Loland Behandlingssenter alltid har vært kjent for, avslutter Frode Dunsæd.

Comments are closed.