– Må våge å ta opp rus, seksualitet og nettbruk med tweens

Ingeborg Ørjasæter og Amund Gillebo fra forebyggingsavdelingen i Blå Kors tror det er lurt å starte tidlig å snakke med barna om nettbruk, rus, seksualitet og samliv.

En ny KIFO-rapport viser at under halvparten av tweens-arbeid i kirker og kristne organisasjoner tar opp temaer som rus, seksualitet og nettvett. Blå Kors vil ha flere voksne på banen.

 

AV INGUNN MARIE RUUD, KPK TEKST OG FOTO

 

Livsmestring for barn i alderen 9 til 13 år, også kalt tweens, var tema da Blå Kors inviterte til den nordiske konferansen SKAM denne uka.
– Det er viktig at vi som voksne er «først på ballen» og snakker om tema som rus, seksualitet og nettvett i et forebyggingsperspektiv. Hvilke verdier barna tilegner seg som tweens har mye å si for hvilke valg de tar senere, sier Ingeborg Ørjasæter som er rådgiver i forebyggingsavdelingen i Blå Kors.

Blå Kors er opptatt av at å snakke om disse temaene tidlig kan forebygge skam rundt og avhengighet av rusmidler, pornografi og dataspill. Ørjasæter tror tweens er en aldersgruppe det er lettere å nå enn de eldre ungdommene:
– Dette er en gruppe som er lydhør og fortsatt er mye hjemme. De blir fortsatt med på det foreldre inviterer til og synes det de voksne sier er interessant, sier hun til Kristelig pressekontor.

 

Vil gjøre barna trygge på seg selv
På initiativ fra Blå Kors har KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning laget en rapport kalt Bra nok som du er om formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner. Denne ble lansert under SKAM-konferansen.

– Rapporten viser at det å gjøre barna trygge på seg selv er noe som oppfattes som viktig i tweens-arbeid, sier KIFO-forsker Ann Kristin Gresaker.
Rapporten ble laget på bakgrunn av rapporten Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg fra 2015 om kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet.

– I denne rapporten, som omhandlet ungdom i konfirmasjonsalder, ble det av mange respondenter nevnt at man burde undervise barn om rus og seksualitet tidligere. Det er ikke gjort mye forskning på hva som gjøres ovenfor tweens-gruppen før, sier Gresaker som står bak begge rapportene sammen med blant andre Pål Ketil Botvar.
Prosjektet baserer seg på intervjuer med og en spørreundersøkelse blant ledere eller personer som jobber med formidling rettet mot tweens i utvalgte kristne trossamfunn og organisasjoner.

 

Under halvparten
KIFO-rapporten viser at når det gjelder både rus, seksualitet og gaming er det henholdsvis 63, 57 og 53 prosent som aldri snakker om det.

– Vi synes likevel det er bra at nesten halvparten faktisk tar opp disse temaene så tidlig, men vi håper flere vil følge etter, sier Amund Gillebo, leder for forebyggingsavdelingen i Blå Kors.
Ifølge Gresaker forteller noen av informantene i rapporten at disse temaene sjelden var en del av planen, men først ble tatt opp etter spesifikke hendelser eller at barna selv tok det opp.

– De fleste mente likevel at dette var viktige temaer å ta opp. Kun 5 prosent mente at dette ikke var kirken eller organisasjonens oppgave, sier forskeren.
– Man kan ikke skille mellom den åndelige siden til barna og resten av livet. De kommer inn i menigheten med hele seg, sier Gillebo om hvorfor han mener det også er kirkens oppgave å snakke om disse temaene.

 

Vil utruste
SKAM-konferansen er et samarbeid mellom Blå Kors, Kirkerådet/Den norske Kirke, KFUK-KFUM, IKO – Kirkelig pedagogisk senter og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep gjennom nettverket ROK (Rus – Oppvekst – Kirke).
Blå Kors ønsker gjennom konferansen og andre kurs å utruste dem som jobber med tweens til å ta opp temaene og tilby materiell for å gjøre det enklere.

– Mange sier at det er mangel på kunnskap som gjør at de ikke tar opp disse temaene i tweens-arbeidet. Det gir oss en ekstra motivasjon til å spre denne kunnskapen, sier Ørjasæter.
Hun sier at man må slutte å tenke at det må komme en ekspert for å ta opp disse temaene.

– Alle voksne har nok i seg til å snakke om dette. Det handler om å løfte opp tematikken.
På nettsiden velgselv.no har Blå Kors samlet materiell og filmer som kan hjelpe tweens-ledere å ta opp blant annet grensesetting, gruppepress og livsmestring rundt disse temaene.

– Vi løfter særlig opp samtalen. Det trenger ikke være et stort foredrag. Vi har samtaleopplegg som kan gi en kunnskapsbasert refleksjon som gjør det mindre fryktstyrt å skulle ta opp disse temaene, sier Ørjasæter.

Denne artikkelen tilhører Ressursbanken

Fokus: Tweens

Bok om tweensarbeid i praksis

Comments are closed.