– Mistede avtaler har ført til endringsvilje

Blå Kors’ divisjonsdirektør Janka Holstad påpeker i sin oppsummering for 2018 at det eneste sikre er endring, at både politiske føringer og helseforetakenes strategier skaper utfordringer for ideelle aktører på behandlingsfeltet. (Foto: Steinar Glimsdal)

Året 2018 kunne fort gått inn i historien som et «annus horribilis» for Blå Kors, påpeker divisjonsdirektør Janka Holstad i årsmeldingen fra Blå Kors Divisjon Behandling.

 

«I stedet ble det året for fornyelse,» skriver hun. «Året vi virkelig rigget oss for fremtiden, takket være engasjerte og handlekraftige ledere og ansatte i Divisjon Behandling, som ser verdien av å løfte sammen.»

 

HOLSTAD NEVNER ALLER FØRST den tøffe erkjennelsen i januar 2018 av at Blå Kors hadde mistet avtaler med Helse Sør-Øst og måtte derfor legge ned tilbudet til pasientene ved Blå Kors Borgestadklinikken avd Bragernes og avd Loland.

Hun skriver:
«[…] men vi gikk ikke ned for telling. Snarere tvert imot: På Loland viste vi hva vi kan få til med endringsvilje, Blå Kors-kraft, hardt arbeid og et besluttsomt landsstyre. Slik snudde vi det tunge nederlaget fra januar til fjorårets vakreste øyeblikk i august! Da gjenoppsto Blå Kors Loland – og nå som landets største TSB-aktør innen ‘fritt behandlingsvalg’.»
Holstad minner gjerne om de mange små seire som 2018 bød på: «Ved Borgestadklinikken i Skien mistet vi for eksempel muligheten til å drive vår høyspesialiserte avrusningsavdeling. Men samtidig fikk vi landet en avtale for å tilby nye tjenester til ROP-pasienter.»

 

EN STRATEGI FOR FRAMTIDEN er meislet fram i 2018, skriver hun, og hun fortsetter: «Det er gledelig å se at alle våre fem behandlingsvirksomheter har tatt tak i utfordringene og at den nye strategien begynner å vise seg i måten vi jobber på. Det har vært en imponerende utvikling i hele organisasjonen i året som har gått, både når det gjelder gode pasientforløp, organisering og nye måter å møte våre pasienters behov på.»

 

DIVISJONSDIREKTØREN PÅPEKER at det eneste sikre er endring, at både politiske føringer og helseforetakenes strategier skaper utfordringer for ideelle aktører på TSB-feltet som Blå Kors. Og hun skriver:
«Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i ideell sektor har lenge vært utfordret av en dreining i de offentlige helseforetakenes organisering av rusbehandlingen. Det er mange forhold knyttet til makt og myndighet som skaper uforutsigbarhet for ideelle aktører i TSB. ‘Magnussen-modellen’ oppmuntrer helseforetakene til å etablere egne tilbud i konkurranse med de ideelle – stikk i strid med politiske føringer og formuleringer om å styrke ideell sektor. Vår erfaring er at økonomi spiser politisk retorikk til frokost. Til tross for entydige politiske styringssignaler om å styrke ideell sektor, erfarer vi at de regionale helseforetakene overtar og etablerer konkurrerende tilbud. Dette gjelder spesielt basistjenester som avrusning, polikliniske tjenester, skjermingsplasser og dagtilbud […]
I Blå Kors har vi ett mål: Vi skal gi enda flere mennesker som sliter med rus og avhengighet, et enda bedre behandlingstilbud. Det står fast, selv om rammebetingelsene er i endring og feltet er preget av uforutsigbarhet.»

 

JANKA HOLSTAD MINNER OGSÅ OM VIKTIGHETEN av å lytte til målgruppen Blå Kors er til for, de som trenger hjelp til å komme ut av en destruktiv tilværelse med rus og avhengighet:
«Å lytte til deres behov, tanker og ønsker er en nøkkel til å tilby behandling som virker. Samarbeidet med brukerorganisasjonene og brukerrådene er derfor noe av det viktigste vi gjør for å styrke kvaliteten på behandlingstjenestene våre. Derfor skal vi dyrke dette samarbeidet i årene som kommer.»

 

Her kan du lese hele artikkelen til Janka Holstad i årsmeldingen for Blå Kors Divisjon Behandling.

Comments are closed.