— Mye gjenstår i opptrappingsplanen for rusfeltet

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan har laget denne grafiske framstillingen av hvor mange millioner kroner som hittil er bevilget til opptrappingsplanen på rusfeltet, og hvor mye som må bevilges til neste år for å nå målet om en økning på 2,4 milliarder kroner. (Takk til Actis grafikk)

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet skal kulminere i 2020. Opptrappingen innebærer at bevilgningene alt i alt skal øke med 2,4 milliarder kroner. I forbindelse med neste års statsbudsjett må det bevilges nær 600 millioner kroner for å nå målet.

 

— Det er bred enighet om at kommunene er det svakeste leddet i oppfølgingen av rusavhengige som er i behandling. Når regjeringen velger å bruke 281 millioner på å øke de frie midlene til kommunene, i stedet for å øremerke, betyr det at man ikke tar grep for å sikre ruspasientene nødvendige helsetjenester, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors Norge. Han peker på at mens det er tatt grep for å bedre kvaliteten på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, er det for store kommunale forskjeller og for tilfeldig hva slags tilbud ruspasientene får i kommunene.

— En vellykket behandling i spesialisthelsetjenesten kan ende med tilbakefall om pasienten skrives ut til en kommune som ikke sørger for nødvendige oppfølgingstjenester. Dette skaper svingdørspasienter. Den største kostnaden for dette er det dessverre ruspasienten som tar, sier Elverum.

Jan Elverum håper at Stortinget sørger for at opptrappingsplanen blir gjennomført slik som lovet.

—Vi er bekymret for tempoet i opptrappingen, og lurer på om målet faktisk vil bli innfridd.  Blå Kors vil jobbe hardt for at intensjonen med opptrappingsplanen følges bedre opp når det endelige budsjettet blir vedtatt, sier Elverum, som ikke tror at regjeringens forslag blir det endelige resultatet.

Comments are closed.