Neste Barnas Stasjon: Bergen

Bergen får om kort tid en Blå Kors Barnas Stasjon. (Foto: Kari Ingvaldsen/Bergen kommune)

Barnas Stasjon, Blå Kors lavterskeltiltak for småbarnsfamilier, finnes i dag på seks steder i Norge. Vestlandet har hittil ikke vært representert, men i 2018 blir det en endring. Det er duket for Barnas Stasjon sentralt i Bergen.

– Vi vi har erfart at landets nest største by er opptatt av å tilby gode velferdstjenester, sier divisjonsdirektør i Blå Kors, Magnar Lie. – Vi er samtidig glade og takknemlige for at stortingsflertallet i forbindelse med årets statsbudsjett har gitt oss mulighet for denne utvidelsen, understreker Lie.

Divisjonsdirektør Magnar Lie (Foto: Steinar Glimsdal/Blå Kors Norge)

Magnar Lie forteller at en ny Barnas Stasjon vil være et faktum i Vestlandets hovedstad i løpet av inneværende år. Det arbeides nå med å rekruttere en daglig leder/virksomhetsleder for stasjonen og det arbeides med å avklare en sentral plassering i byen.

Divisjonsdirektøren viser gjerne til utlysningsteksten for ny virksomhetsleder som offentliggjøres i disse dager. Den som blir ansatt skal lede arbeidet med etablering og drift av nye Blå Kors Barnas Stasjon i Bergen.

– Vi søker en person med god faglig ballast, som har stort engasjement for målgruppen og som evner å engasjere og begeistre andre, forteller Magnar Lie.

Barnas Stasjon-konseptet ble opprinnelig utviklet i Fredrikstad, og Blå Kors fikk mulighet til å etablere flere stasjoner etter NRKs TV-aksjon i 2008. Barnas Stasjon er et lavterskeltiltak for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/eller psykiske helseproblemer. Det legges vekt på å sikre barn god utviklingsstøtte og å styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Les mer her.

Comments are closed.