Nordmenn drikker mindre alkohol

Nordmenn drikker mindre alkohol.


Økt alkoholbruk og flere gråsoner mellom jobbliv og sosialt liv utfordrer samfunnet.

 

I går la Folkehelseinstituttet frem rapporten «Rusmidler i Norge 2016». Den kommer med en statistikk over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

Rapporten som Folkehelseinstitutet la frem i går baserer seg på 2015-tall fra ulike offentlige etater. Den forteller at omsetningen av alkohol per innbygger i Norge nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol. Etter 2008 har omsetningen gradvis blitt redusert til 6,0 liter i 2015. Vinmonopolet står for omkring halvparten av alkoholsalget. Den andre halvparten er det dagligvare- og utelivsbransjen som står for. I tillegg kommer hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer og taxfree.

I rapporten kommer det også frem at det gjennomsnittlige forbruket blant menn er jevnt over mer enn dobbelt så høyt som blant kvinner. Samtidig er også det gjennomsnittlige alkoholforbruket størst i aldersgruppa 16-24.

-Den eldste aldersgruppa, det vil si de som er 65 år eller eldre, har det laveste forbruket, selv om de eldste aldersgruppene drikker oftere enn de som er yngre, sier hovedforfatter Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Den europeiske ungdomsundersøkelsen ESPAD har tall på hvor mange 15-16 åringer som oppgir å ha brukt cannabis noen gang i løpet av de siste 30 dagene. Den viser en markant økning fra 1995 til 1999. Men den viser samtidig en jevn nedgang fram til 2011. 2015-tallene viser en liten oppgang fra 2011.

Norge er ett av landene i Europa som ligger best an når det gjelder ungdommers selvrapporterte bruk av cannabis. Det er ikke stor forskjell på norske jenter og gutter cannabisbruk i undersøkelsen. Når det gjelder befolkningen for øvrig, viser tall fra SIRUS og FHI at cannabisbruken har vært relativt stabil de siste 20 årene.

Litt over en tredjedel av pasientene som behandles for rusavhengighet i spesialisthelsetjenesten har alkoholproblemer. I underkant av to tredjedeler behandles for bruk av ulike illegale rusmidler.

I perioden fra 2010 til 2015 har det også vært en økning i antall personer som søker hjelp mot problemer med cannabis. Samtidig bruker folk flest mindre cannabis enn tidligere.

– Samtidig som vi ser at folk flest bruker cannabis i mindre grad, så har vi et økende antall personer som søker behandling med cannabis som hovedproblem. Antallet personer har økt med nærmere 40 prosent siden 2010. Det er en betydelig økning, sier Anne Line Bretteville-Jensen, Folkehelseinstituttets forskningsleder for narkotika til NRK.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Comments are closed.