Ny direktør på Borgestadklinikken

Bjørn Gunnar Vådal ( 41) er tilsatt som ny direktør for Blå Kors Borgestadklinikken.
Bjørn Gunnar Vådal ( 41) er tilsatt som ny direktør for Blå Kors Borgestadklinikken.

Bjørn Gunnar Vådal ( 41) er tilsatt som ny direktør for Blå Kors Borgestadklinikken.

Bjørn Gunnar Vådal (41) er tilsatt som ny direktør for Blå Kors Borgestadklinikken. Det ble avgjort i styret for Blå Kors Divisjon Behandling for kort tid siden.

Bjørn Gunnar Vådal er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en bachelor i helseledelse fra BI. Han er også videreutdannet i veiledning og coaching. Vådal kommer til Borgestadklinikken fra stilling som enhetsleder i Bufetat. Han har også tidligere blant annet jobbet som enhetsleder i akutt-psykiatrien ved Sykehuset Telemark.

Divisjonsdirektør Janka Holstad i Blå Kors sier hun gleder seg over at Vådal har takket ja til stillingen og at hun er trygg på at han blir en god leder for Borgestadklinikken i tiden framover.

Bjørn Gunnar Vådal sier han har takket ja til en spennende og utfordrende stilling. Vådal fremhever Borgestadklinikkens kompetanse og sier han ser fram mot å være med å videreutvikle klinikken. Han starter trolig i jobben som direktør ved årsskiftet.

Borgestadklinikken er en privat-ideell virksomhet med  to avdelinger i Skien med 64 døgnplasser innen rusbehandling. Her er også poliklinikk og kompetansesenter. Klinikken har rundt 250 ansatte.

Comments are closed.