Loland Behandlingssenter er i gang!

Blå Kors Loland Behandlingssenter

Ny drift er i gang ved Blå Kors Loland Behandlingssenter i Vennesla.

I dag kom den etterlengtede bekreftelsen: Blå Kors Loland Behandlingssenter er godkjent innen den offentlige ordningen med Fritt behandlingsvalg (FBV).

– Vi står på videre med hjerte, kunnskap og kraft, sier en glad og takknemlig Frode Dunsæd, daglig leder ved Blå Kors Loland.

 

AV IVAR EIDSAA

 

Helfo-godkjenningen innebærer at mennesker med rusproblemer igjen kan velge Loland Behandlingssenter for døgnbasert rusbehandling.

Etter at beskjeden kom i januar om at behandlingssenteret ikke fikk fornyet sin rammeavtale med Helse Sør-Øst, brettet man opp ermene for å sikre fortsatt drift.

Det ble sendt inn søknad til Helfo, men stor arbeidsmengde hos Helfo medførte at det drøyde med å få et svar.
På dagen et halvt år etter at behandlingssenteret ikke fikk ny rammeavtale, kom beskjeden fra Helfo om at Blå Kors Loland Behandlingssenter skulle få drive videre.

Det har blitt tid for litt oppussing i sommer. Her er to av vernepleierne ved Loland Behandlingssenter i full sving med malerkosten. (Foto: Blå Kors Loland Behandlingssenter)

– Vi har jobbet på spreng for å få alt på plass til nyåpningen. Ansatte har stått på med malerkosten, og vi må blant annet passe på at datasystemene våre fungerer tilfredsstillende opp mot offentlige registre og de systemene som Helfo benytter, forteller Dunsæd.

Så lenge godkjenningen manglet, ble pasientene skrevet ut før 1. juli da den forrige rammeavtalen gikk ut. Behandlingssenteret har hatt sommerstengt. Nå åpner Loland igjen sine 37 plasser for rusbehandling.

 Det er mange som har jobbet godt for å få dette til, sier Frode Dunsæd.  Nå gleder vi oss til å komme i gang. Vi har klart å beholde våre mange dyktige medarbeidere, og det er mange som ønsker bli behandlet her hos oss, sier her.

Blå Kors Loland Behandlingssenter hadde i fjor en beleggsprosent på hele 105 for de 37 plassene.

Henvisninger til avdelingen går på samme måte som før – til lokal vurderingsenhet via NAV-kontor, fastlege eller fra øvrig spesialisthelsetjeneste, understreker Frode Dunsæd.

– Vi står på videre med hjerte, kunnskap og kraft! Behandlingsopplegget vil være gjenkjennelig for våre samarbeidspartnere, avslutter han.

Comments are closed.