Ny podcast om utenforskap søker din historie

Journalist og radioprodusent Synva Hjørnevik (til v) er i gang med podcastserien «Utafor» sammen med divisjonsdirektør Janka Holstad, Blå Kors’ hovedkontakt inn i samarbeidet. (Foto: Steinar Glimsdal)

 

– Tiden er kommet for avstigmatisering av dette å være utenfor i vårt samfunn. Folk flest trenger å få nyansert sitt syn på utenforskap, få ny kunnskap.

 

Journalist og radioprodusent Synva Hjørnevik er denne høsten i gang med å lage en ny podcastserie, «Utafor». Her skal det utforskes nærmere på hva det er som definerer hvorvidt man er «innafor» eller «utafor» i samfunnet, hvorfor disse temaene fortsatt er tabubelagte, og hvordan samfunnet i større grad kan forebygge utenforskap. Blå Kors er Hjørneviks hovedsamarbeidspartner.

 

– DETTE ER VI MED PÅ, for vi i Blå Kors ønsker å være innovative i forhold til mediebruk, sier en entusiastisk divisjonsdirektør i Blå Kors, Janka Holstad. – Gjennom vårt forebyggende arbeid og gjennom vårt mangfoldige hjelpearbeid får vi daglige påminnelser om hvor underkommunisert utenforskapet er i samfunnet, sier Holstad.

 

Hvis du selv har opplevd – eller kjenner noen som er berørt – av utenforskap, og som har lyst til å gi et innblikk i dette, ta kontakt på e-post: synva.hjornevik@blakors.no eller telefon 416 98 509.

 

PODCASTSERIEN «UTAFOR» har som mål å speile ulike typer utenforskap, og å gi ny innsikt, kunnskap og forståelse for andre menneskers livssituasjoner.
– For at podcasten skal få den gjennomslagskraften som vi ønsker, er vi helt avhengige av å møte mennesker som har lyst til å gi lytterne et reelt innblikk i sin hverdag og sin historie, sier Synva Hjørnevik.

Hun lister opp en beskrivelse av hvem en ser etter og hva slags temaer og historier en ønsker å belyse gjennom «Utafor»:

 

– VI HAR TENKT Å LAGE ÅTTE EPISODER med åtte ulike typer utenforskap: Spilleavhengighet (gaming/gambling), Alkoholmisbruk, Fattigdom, Psykisk/fysisk vold i nære relasjoner, Graviditet knyttet til rusavhengighet, Hjemløshet, Misbruk av anabole steroider og Diskriminering i arbeidslivet som følge av etnisk opprinnelse eller fengselsopphold.

Synva Hjørnevik forteller at de som blir med i podcasten kan være anonyme, får tett oppfølging før, under og etter innspilling, møtes av trygge og tydelige rammer, kan til enhver tid trekke seg fra prosjektet og kan være med og bestemme hva som skal være med til slutt i prosessen.

 

– HVA SLAGS DELTAKERE SER DERE ETTER?
– Vi ser etter forskjellige typer mennesker som kan tilføre tematikken noe nytt. Vi håper å kunne presentere et bredt spekter når det gjelder alder, kjønn, etnisitet, inntekt og status. De som blir med må samtidig ha et ønske om å dele av seg selv foran en båndopptaker og gi oss tilgang til noe av det aller vanskeligste i livet, svarer produsent Synva Hjørnevik.

Hun håper, ved hjelp av Blå Kors’ nettverk, å finne mennesker som er forholdsvis verbale, og som har mulighet til å gi tilgang til venner og familie som også er berørt av tematikken.

 

DEN ENKELTE DELTAKER VIL HA ET «PROSJEKT» i løpet av sin episode, noe de ønsker å mestre eller gjennomføre. Tanken er at lytteren skal få delta på denne reisen og følge den indre fremdriften. Eksempler på prosjekt kan være å søke jobb, fortelle om situasjonen til noen som ikke vet om det på forhånd, oppsøke nye sosiale settinger, lære noe en ikke kan.

Her kan du laste ned en mer detaljert beskrivelse av den planlagte podcastserien «Utafor».

Comments are closed.