Digital konferanse 21. oktober: Nyskapende ungdomsarbeid

Her finner du presentasjonene og lenker fra konferansen 21. okt.

Dette får du:

 • Hjelp til å utvikle treffsikre diakonale (sosiale) tilbud til barn og unge
 • Råd for bedre nettverk og samarbeid med andre i lokalsamfunnet
 • Metoder for å fange opp unge som faller utenfor (på grunn av rus, psykisk helse, eller annet)

Kort fortalt:

Velkommen til en engasjerende digital konferanse om innovativt diakonalt arbeid med ungdom og unge voksne.

 • Når: Onsdag 21. oktober 2020 fra 9.30-11.30 (Bonus! Interaktivt minglerom fra 11.45-12.15)
 • Hvor(dan): Konferansen streames på nett. Studio er en kirke i Stavanger-området, og det er særlig vekt på eksempler fra Rogaland og Vestland fylke.
 • Målgruppe: Åpent for alle. Spesielt relevant for deg som er i kontakt med barn og unge eller er ansatt/frivillig i menighet eller organisasjon.
 • Konferansen er gratis, men påmelding kreves.

Noen smakebiter fra programmet:

Hiwot Hailu, leder ved KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund, har gode tips til hvordan du kan få med nye og bredere lag av ungdom i arbeidet.

Lars Kobro er en av de ledende forskerne i Norge innen innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han kjenner kirke-Norge godt og gir konkrete råd for å løse utfordringer på nye måter.

Anne Margrethe Ree Sunde er leder for U-kirke i Stavanger sentrum. Hun deler erfaringer fra nybrottsarbeidet og reflekterer rundt hvordan menigheter kan lykkes med å nå unge voksne.

Jon Andreas Tjentland er ungdomsdiakon og daglig leder for BaseCamp Sotra. Han forteller om samarbeid med kommune og næringsliv om arbeid med og for ungdom som faller utenfor.

Andre bidragsytere:

 • Ole Tobias Mehn-Andersen vokste opp i et hjem med en mor som slet med rus og psykiatri. Han forteller sin historie og deler råd om hva du som er i kontakt med barn og ungdom bør vite.
 • “GamingPresten” Lars Ivar Bratsberg forteller om sitt nybrottsarbeid på Youtube. Han deler sine tips om å nå ut til unge som gamer.
 • Mette Norman, terapeut ved Blå Kors Kompasset, jobber med unge som vokser opp i hjem med rus. Hun gir råd om hvordan man kan fange opp ungdom som har det vanskelig hjemme.
 • Astrid Mong Gard, er ungdomsarbeider ved Fredheim Arena (Indremisjonsforbundet). Å bygge trygge relasjoner og ha smågruppefellesskap er viktig i deres arbeid.
 • Ingeborg Ørjasæter er sykepleier med videreutdanning i familieterapi og sexologi. Hun har lang erfaring fra menighetsarbeid, og forteller om “snakkekort” som metode for å ta opp tema som seksualitet og rus.
 • Følg Facebookarrangementet for oppdatering på programmet og oversikt over våre samarbeidspartnere.

Fullstendig program

 • 9:30 Velkommen – Janne Dale Hauger, Blå Kors
 • 9:35 Hvordan skaper vi en innovasjonskultur? – Lars Kobro, Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon
 • 9:53 BaseCamp: nyskapende samarbeid i praksis – Jon Andreas Tjentland, BaseCamp Sotra
 • 10:05 Se de usynlige ungdommene – Mette Norman, Blå Kors Kompasset og Ole Tobias Mehn-Andersen, Blå Kors Kompasset bruker
 • 10:26 Pause
 • 10:36 Kulturinnslag fra St. Jakob kirken i Bergen – Ivo Lima og Thomas Nordvik
 • 10:43 Snakkekort som metode – Ingeborg Ørjasæter, sykepleier med videreutdanning i sexologi og familieterapi
 • 10:54 Nyskapende møteplasser for ungdom – Lars Ivar Brattsberg, Gamingpresten og Hiwot Hailu, KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund
 • 11:10 Diakonalt ungdomsarbeid: tips og råd til menigheter – Anne Margrethe Ree Sunde, UKirke Stavanger og Astrid Mong Gard, Fredheim Arena
 • 11:25 Takk for i dag, og velkommen videre til minglerom! – Janne Dale Hauger, Blå Kors
 • 11:40- 12:10 Minglerom på Zoom – samtale og spørsmål

Påmeldingsskjema

Vil du ha mer? Bli med på fortsettelsen! Konferanse om nyskapende samarbeid 19. november.

Er det noe du lurer på?

 • Hvor kan jeg få mer informasjon?

  Ta kontakt med Janne Dale Hauger, rådgiver i Blå Kors og ansvarlig for konferansen. Hun kan kontaktes på mob: 40 51 41 94 eller epost: janne.hauger@blakors.no.

 • Hva er det som skiller de to konferansene? Hvilken er mest relevant for meg?

  Konferansene i høst har samme overordnede tema, men løfter frem ulike regionale stemmer og har ulik lengde.
  Nyskapende ungdomsarbeid 21. oktober vektlegger ungdom som faller utenfor. Den er i samarbeid med kirker i Rogaland og Vestland fylke og har vekt på eksempler herifra.
  Nyskapende samarbeid 19. november pløyer dypere i samarbeid og samskaping mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Den er i samarbeid med kirker i Trøndelag og har vekt på eksempler herifra.

 • Koster konferansen noe?

  Det er gratis å delta, både som enkeltperson og gruppe. Det eneste som kreves er påmelding i forkant. Om du er lokal arrangør av en gruppevisning, bruk gjerne pengene du ellers ville brukt på konferanseavgift til å tilby gratis lunsj.

 • Jeg trodde konferansene hadde fysisk oppmøte..?

  Ja, det var i utgangspunktet planen. Men for å sikre at vi kunne gjennomføre i tråd med smittevernsregler – og i solidaritet med alle i risikogruppen for Covid-19 – bestemte vi å heller tilby knakende gode digitale konferanser. Et ekstra pluss er at vi nå kan forhåpentligvis nå enda flere med det digitale innholdet.

Vil du se flere ressurser og tips til deg som jobber i menighet?

Konferansene om nyskapende diakonalt arbeid støttes økonomisk av Helsedirektoratet og Kirkerådet for Den norske kirke.