Olaf Bergflødt konstituert som ny direktør ved Blå Kors Borgestadklinikken

Olaf Bergflødt er konstituert som direktør for Blå Kors Borgestadklinikken

Olaf Bergflødt er konstituert som direktør for Blå Kors Borgestadklinikken etter at Ellen Sofie Øvrum sluttet. (Foto: Blå Kors)

Styret ved Blå Kors Borgestadklinikken har konstituert Olaf Bergflødt som direktør for Blå Kors Borgestadklinikken. Han kommer fra Vestre Viken HF og Sykehuset i Drammen, hvor han har vært avdelingssjef for avdeling rus og avhengighet i Vestre Viken HF. Han har sin første arbeidsdag ved Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Skien tirsdag 13. mars.

– Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en avtale med Olaf Bergflødt som konstituert direktør. Han sitter fram til vi har fått ansatt en ny direktør etter Ellen Sofie Øvrum. Bergflødt har lang erfaring fra helseforetak og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og vil kunne bidra godt inn i den situasjonen Blå Kors Borgestadklinikken er i nå. Fokuset vårt framover vil være å få på plass de tilbudene vi har fått avtale om gjennom anbudet, samt å avvikle de behandlingstilbud som ikke lenger har en avtale. Det skal vi gjøre på en best mulig måte for både våre pasienter og de ansatte, sier Janka Holstad, direktør for Divisjon Behandling og styreleder i Blå Kors Borgestadklinikken.

Da rusreformen ble innført i 2004 opprettet Sykehuset Buskerud en egen avdeling for rusbehandling. Bergflødt fikk i oppgave å etablere avdelingen, og ledet den fram til han gikk av med AFP i 2017.

​- Jeg er godt kjent med Blå Kors Borgestadklinikkens arbeid, og vet at de står for rusbehandling med høy kvalitet. De har på mange områder gått foran i den faglige utviklingen innen feltet, særlig med fokus på familie- og generasjonsperspektivet. Nå er Borgstadklinikken inne i en omstillingsfase, og jeg ser fram til å starte opp dette arbeidet sammen med ansatte og andre ledere ved Borgestadklinikken, sier Olaf Bergflødt.

Les mer: Slutter som direktør ved Blå Kors Borgestadklinikken

Comments are closed.