Vil satse på oppfølging etter rusbehandling

Erna Solberg + Blå Kors
Erna Solberg + Blå Kors

Statsminister Erna Solberg fortalte at forebygging, behandling og oppfølging etter rusbehandling var viktige satsingsområder for regjeringen. (Foto: Steinar Glimsdal/Blå Kors)

Statsminister Erna Solberg gjestet Blå Kors’ nettverkskonferanse 2017 på første dagen. Hun kom med en klar melding om at behandling og hjelp til rusavhengige fortsatt var en viktig prioritering for regjeringen.

— En av de største utfordringene vi har er å styrke oppfølgingen etter rusbehandling og legge bedre til rette for en god bolig og en meningsfull tilværelse med arbeid og aktivitet, sa statsminister Solberg.

Hun sa at hun var fullt klar over at det var etter behandling at den tøffeste jobben startet for mange mennesker.
— Når årsakene til at du begynte å ruse deg er der fortsatt, og angsten kommer på kveldene. Hvis du da også mangler et sted å bo, og kanskje mangler utdannelse og arbeid. Da er dessverre veien tilbake til rusen kort for mange, sa Solberg.

Selv om det er kommunene som har ansvaret for mange av tjenestene til de rusavhengige, ønsker statsministeren at flere på banen.
— Jeg er opptatt av å sørge for at alle gode krefter tas i bruk for å forebygge og for å bedre tjenestene til rusavhengige. Frivillige og ideelle organisasjoner som Blå Kors gjør en uvurderlig innsats, sa Solberg.

 

Brobyggere i Blå Kors
Statsministeren sa at hun var svært glad for å ha vært med på å åpne Blå Kors behandlingssenter på Slemdal i Oslo i 2015, det var første nye behandlingsinstitusjon som Blå Kors åpnet på 24 år. Det kom som et resultat av at regjeringen i 2013 prioriterte å kjøpe 200 nye behandlingsplasser i regi av ideelle aktører.

Hun fortalte at møtene med Blå Kors har imponert henne.
– Hver dag møter dere mennesker som strever med å mestre livet på grunn av egen eller andres avhengighet. Det er utrolig verdifullt at dere hjelper mennesker som trodde de var gitt opp. Og jeg har møtt noen av dem. Det er dessverre slik at noen har blitt gitt opp av alle andre, men ikke de som jobber frivillig og profesjonelt i Blå Kors, sa statsminister Erna Solberg.

Statsministeren pekte på viktigheten av at noen vil gå sammen med de som vil ut av avhengighet.
— Dere er brobygger mellom fag og profesjoner, mellom frivillige og ansatte. Men ikke minst brobygger til hvert enkelt mennesker i vårt samfunn, sa Solberg.

 

Advarte mot liberalisering
Statsministeren kom også inn på debatten om ruspolitikk, og hvordan den kan utvikles. Høyre har gått inn for at de som ruser seg, ikke skal møtes av et straffesystem, men av et helsevesen. Samtidig advarte statsministeren sterkt mot å liberalisere ruspolitikken.

— Noen partier tror på liberalisering i narkotikapolitikken. Det tror ikke jeg på. Jeg tror det er helt feil vei å gå. Det vil øke problemene, senke terskelen for bruk hos ungdom og gjøre det verre, sa Solberg.

Les mer: Blå Kors ber regjeringen om å sette ned en forebyggingskommisjon.

 

Comments are closed.