— Opptrapping av rusfeltet har bremset opp

Divisjonsdirektør Janka Holsted ble intervjuet om statsbudsjettet i TV2 Nyhetskanalen i Stortingets vandrehall i dag. (Foto: Sten Magne Berglund)
Divisjonsdirektør Janka Holstad ble intervjuet om statsbudsjettet i TV2 Nyhetskanalen i Stortingets vandrehall i dag. Til venstre står kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna, som også hadde sine kommentarer til statsbudsjettet. (Foto: Sten Magne Berglund)

Divisjonsdirektør Janka Holstad ble intervjuet om statsbudsjettet i TV2 Nyhetskanalen i Stortingets vandrehall i dag. Til venstre står kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna, som også hadde sine kommentarer til statsbudsjettet. (Foto: Sten Magne Berglund)

I statsbudsjettet for 2017, som ble lagt fram i formiddag, foreslår regjeringen 345 millioner kroner til å følge opp deres Opptrappingsplan for rusfeltet. Blå Kors setter spørsmålstegn ved prioriteringene.

— Vår regjering fortsetter å prioritere rus og psykisk helse. Ventetiden på rusbehandling er allerede redusert med 40 prosent. Budsjettforslaget viser at vi har en helhetlig satsing både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

I Blå Kors får ikke gleden fritt utløp:

— Før valget i 2013 lovet de fire borgerlige partiene en økning i antall behandlingsplasser for ruspasienter, og satsing på rusfeltet. Det løftet har de holdt, men dessverre har opptrappingen av rusfeltet bremset opp i år. Mens økningen var på over en halv milliard i fjor, er den nede i 345 millioner kroner for 2017, hvorav 300 millioner kroner er vekst i kommunenes frie midler, sier Janka Holstad, direktør i Blå Kors Divisjon Behandling.

Janka Holstad begynte i stillingen som divisjonsdirektør i Blå Kors i august 2016.

Janka Holstad begynte i stillingen som divisjonsdirektør i Blå Kors i august 2016.

Holstad mener at statsbudsjettet ikke gir rom for at helseforetakene prioriterer økt kvalitet og styrket bemanning ved de eksisterende rusinstitusjonene. Det bekymrer henne.
— Ruspasienter har lenge vært en underprioritert gruppe.En av de viktigste satsingene de neste årene vil være å bygge opp rusbehandlingen i Norge gjennom å styrke kvaliteten. Det kan forhindre dropout og flere svingdørspasienter. De siste årene har det vært en økning av aktivitet innenfor rus og psykiatri, sammenlignet med somatikk. Men det er lavere vekst i kostnader og personell innenfor disse tjenestene enn i de somatiske tjenestene, sier Holstad.

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rusbehandling i Norge. De siste årene har Blå Kors bygd opp behandlingstilbudet, både ved å starte en ny behandlingsinstitusjon, samt utvide eksisterende.
— Dersom helseforetakene ikke tilføres mer midler for å styrke behandlingstilbudet for ruspasienter, er jeg redd vi må bygge ned flere institusjoner i årene framover. Blå Kors driver flere behandlingsklinikker til en langt lavere kostnad enn de tilsvarende klinikker i de statlige helseforetakene. Det bør være et mål at alle pasienter skal ha rett til et likeverdig tilbud, enten de er lagt inn på en offentlig eller en privat, ideell institusjon, sier Janka Holstad.

Comments are closed.