Oppvekst og forebygging i Karasjok

Forebyggings-konferansen i Karasjok var svært godt besøkt. (Foto: Amund Gillebo)

I forrige uke arrangerte Blå Kors konferansen «Don leat deháleamos! Du er viktigst!» i samarbeid med Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsvern og rus (SÁNAG/SANKS).

 

Deltakerne på konferansen, som ble arrangert i Karasjok, kom fra skole- og helsesektoren og lokalpolitikken i Finnmark. Her var representanter fra kommunene Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Tana, Porsanger og Alta. Konferansen ble åpnet av medlem av Sametingsrådet Berit Marie P.E. Eira (Flyttsamelista), mens statssekretær Anne Karin Olli (H) holdt åpningsinnlegget om «Prisen på en tapt barndom». Olli er statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet og har et særlig ansvar for same-spørsmål og minoritetsbefolkninger.

 

Medlem av Sametingsrådet Berit Marie P.E. Eira og Amund Gillebo fra Blå Kors’ forebyggingsavdeling. (Foto: Hanne Backe-Hansen)

STATSSEKRETÆR OLLI TRAKK FRAM manglende kunnskap om samisk språk og kultur blant dagens hjelpetjenester – noe som på en negativ måte kan påvirke samiske barn og unges tillit til hjelpeapparatet.
– Det påvirker også kommunikasjonen mellom den enkelte behandler og pasient. Og det påvirker hjelpeapparatets mulighet til å oppfatte signaler om behovet for hjelp. Det er derfor helt avgjørende at de som skal hjelpe og beskytte samiske barn og unge, får en større samisk kulturforståelse. Det er helt avgjørende for å kunne bygge tillit, sa Anne Karin Olli. Hun understreket at god satsing på tjenester til barn og unge er en god investering:
– Vi kan skape god folkehelse ved å forebygge der vi kan og reparere der vi må, sa hun.

 

I FORBINDELSE MED LANSERINGEN av oversettelsen av Blå Kors’ «guide» til norske tenåringsforeldre, «Du er viktigst», til nord-, sør- og lulesamisk, ønsket man med konferansen å sette fokus på oppvekst og forebygging blant samisk ungdom i dag. Med guiden ønsker Blå Kors å utruste tenåringsforeldre til å bli flinkere til å være «kjipe», sette grenser for ungdommers alkoholbruk og på den måten bidra til det forebyggende arbeidet blant unge. Guiden er basert på utdrag fra paraply- og alkovettorganisasjonen Av-og-til sin ressursside www.kjipeforeldre.no.

 

MED PÅ KONFERANSEN VAR DYKTIGE FAGFOLK som holdt innlegg med forskjellig fokus på tematikken. Blant foredragsholderne var Anna Rita Spein (forsker ved SANKS), Kent Ronny Karoliussen (seniorrådgiver v/KoRus Nord), Anne Sofie Bentzen (psykolog ved Blå Kors Kompasset Tromsø), Marianne Tveraaen (rådgiver i forebyggingsenheten i Blå Kors) og Randi Hagen Eriksrud (generalsekretær i paraplyorganisasjonen Av-og-til). Sistnevnte var også ordstyrer under panelsamtalen.

 

Blå Kors gleder seg over for det gode samarbeidet med SÁNAG/SANKS og håper å kunne bidra til en bredere innsats og samarbeid på forebyggingsfeltet i de samiske områdene i framtiden. Konferansen i Karasjok fikk svært god dekning i samiske media, særlig i avisen Avvir.

Comments are closed.