Ordfører-trio åpnet Barnas Stasjon i Mandal

Fra venstre: Mandals ordfører Alf Erik Andersen, Lindesnes ordfører Janne Fardal Kristoffersen og Marnardals ordfører Helge Sandåker klipper snoren. Dermed er Blå Kors Barnas Stasjon formelt åpnet i nyoppussede lokaler i Store Elvegate i Mandal.

– I dag er jeg glad og aldri så lite rørt over at Blå Kors Barnas Stasjon er etablert i Mandal og over det tilbudet kommer til å bety for innbyggerne i vårt distrikt. Det fremholdt Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen under åpningen i går.

 

AV IVAR EIDSAA TEKST OG FOTO

 

– På vegne av oss, våre tre kommuner som snart blir én, vil jeg bare si tusen takk! Gratulerer med dagen til dere i Blå Kors, og til oss alle sammen, sa Fardal Kristoffersen, som talte på vegne av selv, Mandals ordfører Alf Erik Andersen og Marnardals ordfører Helge Sandåker.
– Dette kommer til å bety mye for innbyggerne våre. Noe av det vi arbeider mest med på kommunalt nivå, er å gi gode tilbud til dem som opplever utenforskap. Derfor er tilbudet som nå etableres i Mandal av stor betydning, fremholdt Fardal Kristoffersen i sin hilsningstale.

 

– OGSÅ MENNESKER MED UTFORDRINGER får barn, og det barna trenger aller mest, er trygge og gode voksne. Voksne med utfordringer trenger trygghet og et sted å gå for å få den hjelp og støtte de trenger for å fylle foreldrerollen best mulig, la hun til.
– Noe av det jeg har stor sans for, er den respekten som Blå Kors møter mennesker med. Derfor blir jeg rørt og så glad over å få et slikt tilbud som Barnas Stasjon i vårt område. Jeg vet det er god kvalitet på det arbeidet dere driver, og dere vil bidra til å gjøre livet mye bedre for mange familier, sa Fardal Kristoffersen.

 

– Etter ferien blir det tre åpne dager per uke, hvor vi skal ha samtalegrupper, middagssamlinger, mødregrupper og aktiviteter vi kan gjøre sammen med dem som bruker oss, fremholder Georg Kayser som skal lede arbeidet i Mandal.

DAGLIG LEDER VED BLÅ KORS BARNAS STASJON i Mandal, Georg Kayser, forteller: – Vi starter med å ha åpent på tirsdag og torsdag. Etter ferien blir det tre åpne dager per uke. Vi vil tilby samtalegrupper, middagssamlinger, barselgruppe, foreldreveiledning og andre aktiviteter.

 

Daglig leder Arvid Solheim i Blå Kors Kristiansand takket på sin side Blå Kors Norge:
– De hadde tillit til oss og har hjulpet oss med å spille dette inn mot sentrale myndigheter slik at vi fikk de statlige midlene som var nødvendig for å få Blå Kors Barnas Stasjon i Mandal realisert, sa Solheim.
Han berømmer også Blå Kors-foreningen i Mandal for vel utført jobb. For nærmere fire år siden tok den lokale foreningen kontakt med Blå Kors Kristiansand for å innlede et samarbeid. Foreningslokalene ble overført til Blå Kors Kristiansand som på sin side lovet å gi noe tilbake i form av ny aktivitet og nye tilbud.
– Vi er veldig takknemlige for at Blå Kors-foreningen gav oss muligheten til å etablere et tilbud i Mandal. På sikt vil det komme flere andre Blå Kors-tilbud også, sier Solheim. – Dette er en stor dag.

 

– GODE TILBUD ER BARE NOE VI KAN FÅ TIL SAMMEN, fremholdt Kjetil Haga, divisjonsdirektør i Blå Kors Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet (BOF).
– Det at vi i dag kan feire at Barnas Stasjon etableres i Mandal, er et resultat av at mange har jobbet godt sammen, det være seg den lokale Blå Kors-foreningen, Blå Kors Kristiansand og gode samarbeidsaktører på kommunalt nivå. Det har også betydd mye at vi har fått midler over statsbudsjettet til arbeidet, sa Kjetil Haga.

 

Han håper og tror at antallet Barnas Stasjon i regi av Blå Kors vil øke ytterligere i årene som kommer.
– Sårbarhet er noe vi alle bærer med oss. Noen ganger kan vi bidra overfor mennesker som er sårbare, og andre ganger er det vi selv som trenger å motta. Å leve er et sårbart prosjekt. Vi må stå side om side, hjelpe hverandre og bidra til at livet kan bli så godt som mulig for så mange som mulig. Det er et viktig perspektiv i det arbeidet som Blå Kors Barnas Stasjon i Mandal nå skal i gang med, avsluttet Haga.

 

 

Comments are closed.