Blå Kors forsamling 2013

Dette er Blå Kors

Blå Kors (etablert 1906 i Norge) er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 55 diakonale virksomheter i 14 fylker.

Organisasjonen har 2.100 medlemmer og 1.300 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 organisasjonsmedlemmer.

Organisasjonen gir ut Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året. Her kan du lese og laste ned det siste og tidligere nummer.

 

Strategi

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2018-2022 ble vedtatt under generalforsamlingen i Bærum i mai 2018. Den gir retning for organisasjonen inn i kommende fireårsperiode fram til generalforsamlingen i 2022.

Last ned STRATEGISK PLAN for perioden 2018-2022 (pdf).

 

Toårsmelding

Blå Kors’ TOÅRSMELDING 2016-2018 ble behandlet og godkjent av Blå Kors generalforsamling i mai 2018.

Her kan du laste ned tidligere årsmeldinger (fra 2002 og fram til siste generalforsamling).

 

Vedtekter

Helt nye vedtekter for Blå Kors Norge ble vedtatt 14. november 2008 under en ekstraordinær generalforsamling på Skedsmo. I tillegg til å være en organisasjon for individuelle medlemmer ble Blå Kors fra da, ved sammenslåing med Rusfri (tidligere Kristenfolkets Edruskapsråd), også en paraplyorganisasjon med en rekke kristne organisasjoner og trossamfunn som kollektive medlemmer. Vedtektene er siden revidert under ordinære generalforsamlinger på Beitostølen 26.-28. mai 2011, i Oslo 23.-24. mai 2014 og på Fornebu 27.-28. mai 2016 .

Her kan du laste ned VEDTEKTENE FOR BLÅ KORS NORGE i pdf-format.

Her kan du laste ned STANDARD VEDTEKTER FOR FORENINGER I BLÅ KORS NORGE (vedtatt 2015).

 

Her kan du laste ned ETISKE RETNINGSLINJER FOR BLÅ KORS i pdf-format.

 

Blå Kors er utgiver av Blå Kors-magasinet Rusfri som kommer ut med fire nummer årlig. Bladet sendes gratis til alle medlemmer. Den som ønsker å abonnere på Rusfri kan skrive til: post@blakors.no

Landsstyret

Medlemmer av Blå Kors landsstyre for perioden 2018-2020:

Landsstyreleder:

Trine Stensen, Lillestrøm

Nestleder:

Svein Høiden, Fredrikstad

Medlemmer:

Svein Iversen, Alta
Inger Lise Rokseth Leite, Stjørdal
Kenneth Hjortland, Bergen
Knut Refsdal, Moss
Ida Margrethe Skard, Oslo
Dagfinn Edvardsen, Jaren

Cathrine Solvang Sundal , Bergen (for BKU)

Varamedlemmer:

Camilla Brox Flodin, Fredrikstad
Kjersti Egenberg, Stavanger
Hanne Linaker, Bardu
Knut Rasmussen, Bergen
Heidi Westborg Steel, Oslo

Maria Jacobsen, Kristiansand (vara for BKU).

Landsstyrets nestleder Svein Høiden og leder Trine Stensen. (Foto: Sten Magne Berglund)

Landsstyrets leder Trine Stensen og nestleder Svein Høiden ble begge første gang valgt til sine verv under GF 2016. (Foto: Sten Magne Berglund)

Blå Kors har 22 organisasjonsmedlemmer:

De Frie Evangeliske Forsamlinger, Møllergata 40, 0179 OSLO
Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Postboks 23 Bekkelagshøgda,1109 OSLO
Den Evangeliske Forsamling Misjonskirken, Postboks 5369 Majorstua, 0301 OSLO
Den Indre Sjømannsmisjon, Postboks 1904 Damsgård, 5828 BERGEN
Den Norske Israelsmisjon, Holbergs plass 4, 0166 OSLO
Den norske kirke v/Kirkerådet, Postboks 799 Sentrum, 0106 OSLO
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Døvikveien 2, 3176 UNDRUMSDAL
Det Norske Baptistsamfunn, Michelets vei 62, 1368 STABEKK
Det Norske Misjonsselskap, Postboks 226 Sentrum, 4001 STAVANGER
Guds Menighet, Menighetskontoret, 4985 VEGÅRSHEI
HimalPartner, Postboks 6646 St Olavs plass, 0129 OSLO
Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 STRAUME
Metodistkirken i Norge, Postboks 2744 St Hanshaugen, 0131 OSLO
Misjonskirken Norge, Chr. Kroghs gate 34, 0186 OSLO
Norges KFUK/KFUM, Postboks 6814 St Olavs plass, 0130 OSLO
Normisjon, Postboks 7153 St Olavs plass, 0130 OSLO
Norsk Helse- og Avholdsforbund, Postboks 64, 1407 VINTERBRO
Norsk Luthersk Misjonssamband, Sinsenveien 25, 0572 OSLO
Lederrådet for Pinsebevegelsen, Postboks 7007 St Olavs plass, 0130 OSLO
Prison Fellowship Norge, Guslundkroken 16A, 1747 SKJEBERG
Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 BERGEN
Søndagsskolen Norge, Postboks 98 Sentrum, 0101 OSLO