Blå Kors forsamling 2013

Dette er Blå Kors

Blå Kors (etablert 1906 i Norge) er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt hjelpearbeid. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 55 diakonale virksomheter i hele landet.

Organisasjonen har 2.200 medlemmer og 1.300 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 organisasjonsmedlemmer.

Organisasjonen gir ut Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året. Her kan du lese og laste ned det siste og tidligere nummer.

 

Strategi

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2018-2022 ble vedtatt under generalforsamlingen i Bærum i mai 2018. Den gir retning for organisasjonen inn i kommende fireårsperiode fram til generalforsamlingen i 2022.

Last ned STRATEGISK PLAN for perioden 2018-2022 (pdf).

 

Toårsmelding

Blå Kors’ TOÅRSMELDING 2016-2018 ble behandlet og godkjent av Blå Kors generalforsamling i mai 2018.

Her kan du laste ned tidligere årsmeldinger (fra 2002 og fram til siste generalforsamling).

 

Vedtekter

Helt nye vedtekter for Blå Kors Norge ble vedtatt 14. november 2008 under en ekstraordinær generalforsamling på Skedsmo. I tillegg til å være en organisasjon for individuelle medlemmer ble Blå Kors fra da, ved sammenslåing med Rusfri (tidligere Kristenfolkets Edruskapsråd), også en paraplyorganisasjon med en rekke kristne organisasjoner og trossamfunn som kollektive medlemmer. Vedtektene er siden revidert under ordinære generalforsamlinger på Beitostølen 26.-28. mai 2011, i Oslo 23.-24. mai 2014 og på Fornebu 27.-28. mai 2016 .

Her kan du laste ned VEDTEKTENE FOR BLÅ KORS NORGE i pdf-format.

Her kan du laste ned STANDARD VEDTEKTER FOR FORENINGER I BLÅ KORS NORGE (vedtatt 2015).

Her kan du laste ned ETISKE RETNINGSLINJER FOR BLÅ KORS i pdf-format.

 

Blå Kors er utgiver av Blå Kors-magasinet Rusfri som kommer ut med fire nummer årlig. Bladet sendes gratis til alle medlemmer. Den som ønsker å abonnere på Rusfri kan skrive til: post@blakors.no

Landsstyret

Medlemmer av Blå Kors landsstyre for perioden 2018-2020:

Landsstyreleder:

Trine Stensen, Lillestrøm

Nestleder:

Svein Høiden, Fredrikstad

Medlemmer:

Svein Iversen, Alta
Inger Lise Rokseth Leite, Stjørdal
Kenneth Hjortland, Bergen
Knut Refsdal, Moss
Ida Margrethe Skard, Oslo
Dagfinn Edvardsen, Jaren

Cathrine Solvang Sundal , Bergen (for BKU)

Varamedlemmer:

Camilla Brox, Fredrikstad
Kjersti Egenberg, Stavanger
Hanne Linaker, Bardu
Knut Rasmussen, Bergen
Heidi Westborg Steel, Oslo

Maria Jacobsen, Kristiansand (vara for BKU).

Landsstyrets nestleder Svein Høiden og leder Trine Stensen. (Foto: Sten Magne Berglund)

Landsstyrets leder Trine Stensen og nestleder Svein Høiden ble begge første gang valgt til sine verv under GF 2016. (Foto: Sten Magne Berglund)

Blå Kors har 22 organisasjonsmedlemmer: