Blå Kors Østråt reddet

Østråt - luftbildeI begynnelsen av januar kom beskjeden om at byrådet i Oslo ville kutte 15 millioner kroner som skulle gå til rehabiliteringstilbud for mennesker med rusproblemer. Blå Kors Rehabilitering Østråt nådde ikke opp i anbudet og dermed forsvinner 28 langtidsplasser på Nesodden, etter 35 års drift.

Opposisjonen i Oslo, fra Rødt til FrP, sier nå nei til kuttene.

Beboerne på Blå Kors Rehabilitering Østråt er personer med problemer knyttet til misbruk av både legale og illegale rusmidler. Mange av brukerne er under legemiddelassistert behandling, og noen har kronisk psykiske lidelser i tillegg til rusavhengighet. Virksomheten tilbyr botrening, sosial trening, nettverksbygging, ruskontroll og hjelp til økonomistyring. Opposisjonen i Oslo bystyre, fra Rødt til Frp, mener det blir helt feil å legge ned tilbudet for å spare penger.

– Mange beboerne på Østråt ønsker seg vekk fra Oslo sentrum, vekk fra dopmiljøet, og samtidig kunne ha besøk av familie. Og da ligger Østråt ideelt til på Nesodden. Langt nok fra dopmiljøet, men nærme nok for å kunne få besøk av familie, sier Bjørnar Moxnes (Rødt) til NRK Østlandssendingen.

Ved i praksis å legge ned Østråt ville Oslo kommune kunne spare 15 millioner kroner. Rehabilitering ville heretter måtte skje ved eksisterende tiltak i Oslo. Men rehabilitering i byen vil ikke fungere, mener beboerne ved Østråt. Å komme seg ut av en rusavhengighet er vanskelig dersom man skal være i samme miljø som tidligere, blir det understreket.

Forslaget fra de fem partiene vil sikre driften på Østråt i hvert fall ut neste år. Helsebyråd Inga Marthe Torkildsen vil foreløpig ikke kommentere saken overfor media, men det er klart at de 15 millionene uansett må skaffes. Dette mener de fem partiene er fullt mulig, uten at man må kutte andre steder.

– Vi ber nå byrådet komme med en tilleggsbevilgning, og det er fullt mulig. Oslo kommune har et budsjett på 50 milliarder kroner. Det finnes penger, hvis det er vilje. Den viljen har opposisjonen nå vist og vi ber nå byrådet skaffe de pengene, sier Moxnes til NRK Østlandssendingen.

Beskjeden om at rehabiliteringstilbudet på Østråt skulle legges ned var tung å få for brukerne på Østråt. De har vært svært bekymret for hva fremtiden ville bringe. Ved å måtte flytte fra Østråt og inn til byen risikerer de å havne i samme miljø som de har vært i tidligere. Og da er veien tilbake til rusavhengighet svært kort. De følte seg ikke verdsatt av politikerne og har engasjert seg kraftig i saken. Forslaget fra opposisjonen har blitt svært godt mottatt og beboerne på Østråt er lettet over at tilbudet er reddet.

– Dette er en veldig god nyhet og det redder mange liv. For beboerne på Østråt, som er en i vanskelig livssituasjon, er det avgjørende at dagens tilbud opprettholdes. Nå slipper de å gå en usikker tid i møte og det er vi svært glade for, sier Magnar Lie, divisjonsdirektør i Blå Kors.

Fakta om Blå Kors Rehabilitering Østråt:

  • ble etablert på Nesodden i 1980, etter avtale med Oslo kommune.
  • har plass til 28 brukere, og oppholdstiden er fra 6 måneder til tre år med oppfølging etter utflytting.
  • har beleggsprosent på over 95 prosent i 2015, og flere brukere på ventelister.
  • retter seg spesielt mot personer som har hatt en langvarig bruk av rusmidler.
  • har 20 ansatte, og personalgruppen består av bl.a sosionomer, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier og verneassistent/miljøarbeider.
  • samarbeider med spesialisthelsetjenesten om nødvendig helsehjelp til brukerne.

Comments are closed.