Steinar Glimsdal

Seniorrådgiver - Blå Kors Hovedkontor

Bio

Informasjonssjef i Blå Kors Norge 1987-95 og igjen fra 2001 til d.d. Tidligere ungdomssekretær i Kristenfolkets Edruskapsråd (Rusfri), redaksjonssekretær i ukeavisa Folket og informasjonsleder i Tibetmisjonen (HimalPartner). Filolog av utdannelse med fagene kristendom hovedfag (MF), engelsk mellomfag og historie grunnfag (UiO). Tok Pedagogisk Seminar ved UiO i 1982. Aktiv i fritiden i Skoklefall menighet på Nesodden.