Trond Karlsen

Divisjonsdirektør (kst) for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet

Bio

Divisjonsdirektør (kst) for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet