Her kan du lese om hvordan Blå Kors behandler personopplysninger for sine givere og tidgivere

 

Behandlingsansvarlige

Generalsekretær i Blå Kors Norge er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Det daglige ansvaret for personopplysninger for givere og tidgivere er delegert til Rådgiver Fundraising/Tidgiver i samarbeid med Fundraisingssjef og Avdelingsleder for Sosial Inkludering og Folkehelse. I tillegg behandler vår Resepsjonsmedarbeider adresseendringer og inn- og utmeldinger av medlemmer og givere på direkte oppfordring fra dem det gjelder, eller på godkjent oppfordring fra enhetsledere i Blå Kors.

Behandling av personopplysninger for givere og tidgivere

Givere
Blå Kors behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Blå Kors. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Tidgivere
I Blå Kors kalles frivillige for “tidgivere”. Frivillige kan melde sin interesse som tidgiver ved å fylle ut et skjema på tidgiver.no eller via vår Giver-app. Vi spør om for- og etternavn, e-post, telefonnummer og adresse. Opplysningene brukes for å opprette kontakt med virksomhetene/enhetene det er et ønske om å være frivillig i, og ellers til å ivareta relasjonen tidgiver har med Blå Kors. Vi registrerer opplysningene som oppgis i databasen vår når den frivillige er godkjent som tidgiver.

I de aktiviteter hvor politiattest er påkrevd innhentes denne i rekrutteringsprosessen. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors.

Kontaktopplysningene som oppgis benytter vi til å gi relevant informasjon om Blå Kors sine generelle aktiviteter, dersom det ikke er reservert mot dette. Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen, eller når vi får beskjed om dette fra tidgiver.

Database og App

Vi håndterer personopplysninger i databasen Tindra, som er levert av Profundo. Blå Kors følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Tindra som system for å utføre dette.

Vi har en giverapp som er synkronisert med databasen, og som har en todelt funksjon: Den ene funksjonen gjelder et giverforhold med Blå Kors. Den kan giver selv administrere ved å laste ned appen. Her ser giver sin giverhistorikk, lagrede personopplysninger og avtaler med oss, og kan gi pengebidrag.

Appens andre funksjon gjelder et tidgiver-forhold med Blå Kors. I denne funksjonen har kun utvalgte administratorer i Blå Kors-enheter der et tidgiver-forhold er opprettet tilgang på vedkommende sine personopplysninger. Dette gjelder de kontaktopplysningene som er samtykket til og gitt oss. Formålet er å kunne gi nødvendig informasjon og ivareta en dialog om aktiviteter med tidgiver i Blå Kors.

Kontaktinformasjon

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Det kan kreves innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Kontakt oss på tlf. 22 03 27 40 eller på giver@blakors.no for å rette feil i navn og adresse, endre type eller antall henvendelser, inngå faste giveravtaler eller be om å bli slettet.

Se også vår generelle personvernerklæring.