Kurs

Vi har flere ulike tilbud om kurs og grupper. Når det gjelder kurs er disse ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt og å forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser og det er ikke en forventning at deltakerne skal dele sine historier. Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et inntroduksjonskurs om mindfulness.