Blå Kors Behandlingssenter Loland blir midlertidig stengt

Divisjonsdirektør Janka Holstad beklager at Blå Kors Behandlingssenter Loland ikke kan åpne 1. juli som planlagt. (Foto: Blå Kors)

Blå Kors Behandlingssenter Loland har enda ikke mottatt godkjenning fra HELFO til å drive videre fra 1. juli som en rusbehandlingsinstitusjon med avtale innen Fritt Behandlingsvalg (FBV).


– Til tross for stor vilje fra både politikere og helsemyndigheter for å få til at vi skal kunne drive vår behandlingsinstitusjon videre, har vi havnet i en behandlingskø i HELFO for å få søknaden vår godkjent. Når vi mangler godkjenning, betyr det at våre nåværende pasienter som ønsker videre behandling hos oss blir skrevet ut, og vi går mot sommerstenging av behandlingsinstitusjonen, sier direktør Janka Holstad i Divisjon Behandling.

Holstad understreker at man har hatt et godt samarbeid med HELFO hele veien.
– Signalene vi har fått er at det vil gå raskt å få en godkjenning, særlig siden dette er en institusjon som allerede er i drift, med godkjente rutiner, prosedyrer og kvalifisert personell. Da vi sendte inn søknaden vår 25. april ble vi forespeilet en behandlingstid på to til seks uker. For få dager siden fikk vi dessverre beskjed om at en godkjenning først kan komme til høsten, forteller Holstad.

I følge HELFO er grunnen at de har fått inn mange søknader om godkjenning om fritt behandlingsvalg, og har ikke ressurser til å behandle alle innen den tiden de har oppgitt tidligere.
– Dette er sterkt beklagelig, og rammer både pasienter og ansatte ved Blå Kors Behandlingssenter Loland. Nå står femti ansatte uten jobb fram til vi får godkjenningen, sier Holstad.

Bakgrunn:

  • Etter at Blå Kors Borgestadklinikken mistet deler av sine behandlingstilbud, har Blå Kors jobbet med alternativer for videre drift. Gjennom ordningen Fritt Behandlingsvalg (FBV) ønsker Blå Kors å tilby pasienter rusbehandling videre på klinikkens avdeling på Loland, Vennesla kommune. Avdelingen gjøres om til et nytt selskap som heter Blå Kors Behandlingssenter Loland og skal tilby 37 døgnplasser for mennesker med rusproblemer.
  • Den gjeldende avtalen for avdelingen på Loland går ut 30. juni, og for å sikre en kontinuitet i behandlingsforløp og tilbud er det nødvendig å få på plass en avtale om FBV fra 1. juli.
  • Blå Kors har fått støtte fra samarbeidspartnere og fra brukergrupper om å finne en løsning som kan videreføre et langtidsbehandlingstilbud på Sørlandet.
  • En godkjenning fra HELFO betyr at 50 distriktsarbeidsplasser i Vennesla bli bevart. Blå Kors Norge har garantert for driften, og tar den økonomiske risikoen ved å drive tilbudet videre som en institusjon i FBV.

Comments are closed.