Ressurser for å fange opp barn som har det vanskelig

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Barn som har det vanskelig trenger trygge voksne. Disse plakatene, filmene og brosjyrene gir voksne kunnskap og inspirasjon til å vise omsorg for barn de er bekymret for. Du kan også bestille de fra bestillingsskjema.

Film

2-3 barn i hver klasse har en forelder med alvorlig psykisk lidelse eller alkoholproblem. Vær en som bryr seg.

Se flere filmer fra JEG SER prosjektet, som inspirerer til å vise omsorg for barn som har det vanskelig. Bruk disse på foreldremøter, temakvelder eller andre sammenhenger.

Veileder til deg som er bekymret

I denne veilederen får du fem gode råde for hva du kan gjøre ved bekymring for et barn, og hvordan du kan gjøre en forskjell for barna i ditt nærmiljø.

Du kan også laste den veilederen som brosjyre. Disse kan bestilles gratis ved å sende en henvendelse til post(a)blakors.no.

Brosjyre med veiledning til deg som er bekymret for et barn

Plakater og bannere

Plakatene kan henges på kontoret eller ved arbeidsbordet og minne om viktigheten av å se og vise omsorg for barn. Trykk på bildene for å se og laste ned.

Banner A3, pdf.
Banner 120x40mm, pdf.

Samtaleopplegg

Samtaleopplegg er utviklet til bruk under foreldremøter eller/og fagmøter og har som mål å skape dialog og samtale rundt temaet «Hvorfor det er viktig å se alle barn». Det klargjør hvordan voksne kan vise omsorg gjennom ord og nærvær ved bekymring for et barn. Til gruppearbeidet følger det med en Power Point- presentasjon med illustrasjoner, budskap og spørsmål.

Powerpointpresentasjonen kan brukes fritt

Ressurspakker for barnehage og grunnskole

Ressurspakkene «Vondt i magen» og «Sommerfugler i magen» inneholder filmer, bøker, fargeleggingsark, med mer for å snakke med barn om følelser og gjøre det trygt å fortelle om vonde hemmeligheter.

NRK Østfold Østafjels innslag om utprøving av Sommerfugler i magen opplegg