Hvordan snakke med ungdom om rus?

Her er et forslag til et engasjerende og fleksibelt undervisningsopplegg på 60-90 minutter til bruk med ungdom. Innholdet kan brukes i skole eller fritid, utendørs eller innendørs, og kan tilpasses ulike aldre.

Opplegget hjelper ungdom å reflektere kritisk og styrker deres evne til å motstå ytre press

Slik forbereder du deg

 1. Tenk gjennom målgruppen og tilpass innholdet deretter. Dersom du har en yngre målgruppe kan det være naturlig å bare ha fokus på alkohol. Ta gjerne utgangspunkt i lokale forhold, for eksempel ved å sjekke opp rusmiddelbruk blant unge i din kommune på Ungdata, eller snakk med SLT-koordinator eller andre relevante personer.
 2. Vurder om det er noen ansatte eller frivillige som kan bistå. For å få gode samtaler er det lurt å bryte opp i små grupper, gjerne med en voksen i hver gruppe.
 3. Tenk gjennom hva du vil gjøre dersom du blir bekymret for at en ungdom har et rusrelatert problem. Denne veilederen fra Helsedirektoratet gir nyttig informasjon om hvordan du som jobber med barn og unge bør handle ved bekymring.

Innhold:

Mål for deltakerne:

 • økt kunnskap om rusmidler
 • styrket evne til å motstå gruppepress
 • kritisk refleksjon rundt egne verdier og valg

Oppvarming (5-10 minutter)

Dersom gruppa ikke allerede kjenner hverandre godt er dette ekstra viktig for å bygge trygghet. Bruk gjerne noen øvelser som krever at deltakerne bruker kroppen og kommuniserer. Livsmestringsprogrammet LINK har samlet mange øvelser og leker, som for eksempel “Sola skinner på”.

Alternativt: Dersom du har tid og mulighet til å servere mat eller for eksempel grille sammen utendørs, er det også en fin aktivitet å starte med.

Introduksjon til temaet (5 min)

Fortell kort om dagens tema. Hvis du har tilgang på skjerm kan du gjerne vise en kort film. Vi har plukket ut noen korte og kvalitetssikrede filmsnutter om rusmidler.

Quiz (10 minutter)

Quiz kan være en engasjerende måte å formidle fakta om rusmidler. Last ned vår quiz med påstander om alkohol og cannabis. Denne hjelper deg å slå hull på myter og tar opp rusmidlers effekt på ungdomskroppen.

Alternativt: Hvis du har mer tid, la deltakerne gå sammen i små grupper og lage sin egen quiz. Be gruppene ta for seg ulike tema, som for eksempel effekter av alkohol på kroppen, alkohol og norsk lov, alkoholbruk blant norsk ungdom. Helsenorge og Rustelefonen er eksempler på gode kilder.

Samtale i små grupper (25-45 minutter)

Del opp gruppa i flere mindre grupper, for eksempel 4-6 personer, helst med en voksen til stede i hver gruppe. Bruk Snakkekort fra Blå Kors for å få i gang en god samtale om alkohol eller narkotika.

Du kan laste ned kortene og skrive de ut, eller bestille kortstokken gratis i posten.

Kortene tar opp dilemma og spørsmål som er relevante for ungdom, inkludert drikkepress, grenser, konsekvenser av rusbruk og bruk av rusmidler i familien.

Husk å lese gjennom de 4 huskereglene til deg som leder. Her finner du også tips til hva du kan si ved oppstart og avslutning.

Nei-øvelsen (10-20 minutter)

Gir mulighet til å øve seg i å sette grenser og kjenne på kroppen hvordan det føles å si nei.

Del opp i par på to og to. Èn skal si nei, den andre skal prøve å overtale. Den som overtaler skal ikke gi seg så lett, og fortsette å forsøke å overtale en liten stund. Start med noen enkle tema, og gjør det mer krevende etter hvert.

Eksempel på ting man kan overtale om (tilpass alder og gruppa):

 • få låne mobiltelefonen din
 • få sove over hos deg
 • skrive noe stygt om noen i klassen på Snap
 • ta en slurk med øl
 • stjel sprit fra foreldrene dine
 • røyke en joint med hasj

Bytt på rollene. Deretter, gå sammen i grupper på fire og fire, der én person skal si nei og de tre andre skal prøve å overtale.

Bytt på rollene. Deretter, gå sammen i grupper på fire og fire, der én person skal si nei og de tre andre skal prøve å overtale.

Snakk etterpå om hvordan deltakerne opplevde øvelsen:

 • Hvordan føltes det å si nei?
 • Hvordan føltes det å være den som overtalte?
 • Hva synes du var mest utfordrende?
 • Hva overrasket deg?
 • Hvilke metoder brukte dere for å si nei? Hva fungerte best?
 • Hvordan tror du det ville føles dersom de som overtalte deg var eldre enn deg? Noen du ser opp til? En person du er forelska i?
 • Hva var forskjellen på å bli overtalt av én annen og av hele gruppa?

Alternativt: Dersom du ønsker en annen øvelse, kan du bruke denne øvelsen om makt og grensesetting.

Avslutning (5 min)

Be deltakerne enten dele høyt eller skrive ned på en lapp én ting de vil ta med seg fra dagens undervisning. Husk å si at du er tilgjengelig for samtale dersom noen ønsker å snakke mer. Henvis gjerne også til noen av hjelpetilbudene som finnes for ungdom, som for eksempel de nevnt i plakaten nedenfor.

Er du i kontakt med barn fra 9-13 år?