Aktivitet, hjem og opplæring

Blå Kors Ung

.

 

Blå Kors Ung (BKU) er barne- og ungdomsorganisasjonen til Blå Kors. Våre medlemmer og frivillige er aktive i lokallag rundt i Norge. Vårt fokus er forebygging, og vårt mål er at barn og unge ha trygge fritidstilbud og være rustet til å stå imot drikkepress og annen rusbruk.
Blå Kors Ung Ålesund har 2014-2015 gjennomførte pilotprosjekt «Aktivitet, hjem og opplæring» (AHO) i Ålesund. Bakgrunnen for prosjektet var å dekke et behov for en møteplass for ungdom i byen. Prosjektet fokuserte på ungdomsmiljø med utfordringer knyttet til blant annet rus og psykisk helse. I 2017 har vi AHO på tre steder i Norge; Ålesund, Åkra og Kristiansand, og i 2018 håper vi å implementere AHO i et nystiftet Blå Kors Ung Oslo.

BKU prosjektet gir unge spennende fysiske aktiviteter (klatring, gokart, dans m.m.) med fokus på psykisk helse, autonomi og mestring. Unge får en hjemfølelse ved at ungdomslokalene utformes som et hjem, der de kan få trekke seg tilbake, de kan få mat, samtaler, og vi vil ha fokus på omsorg, trygghet, sosial trening og gruppetilhørighet. Ungdommene får også opplæring i form av kurs og temakvelder.

 

 

 

Kontaktperson

Monita Skaali

Nasjonal leder for BKU

Mobil: 98496780