Blå Kors i Russland

Sårbare barn på Kola-halvøya

I Murmansk fylke på Kola- halvøya støtter Blå Kors Norge et prosjekt for å hjelpe sårbare barnefamilier, inspirert av Blå Kors Norge sitt arbeid med Barnas Stasjon. Arbeidet foregår i samarbeid med den lokale organisasjonen New Beginning.

Children’s Station Revda åpnet i 2013, og er et arbeid som ble startet etter inspirasjon fra Barnas Stasjon i Norge. Revda er en liten by et stykke sørøst for Murmansk, på Kola- halvøya. Revda er et gruvesamfunn der mange jobber i gruven, men det er også stor arbeidsledighet, fattigdom og omfattende sosiale utfordringer, inkludert alkoholmisbruk.  Alkoholforbruket i Russland er generelt svært høyt, og skaper både helsemessige og sosiale problemer.
Barnas Stasjon tilbyr blant annet foreldreveiledning, aktiviteter for barna og ulike oppfølgings- og opplæringsaktiviteter. Et mål er å styrke foreldre og omsorgspersoner i deres rolle, slik at de kan være en trygg støtte for barna. Samtidig er det noen familier der dette er vanskelig å få til, eller vil ta lang tid. Da kan Barnas Stasjon være et trygt og rolig fristed for barn som har en vanskelig hjemmesituasjon.

Foruten finansiering bidrar Blå Kors Norge med kompetanseutvikling for foreldre og fagpersoner knyttet til Children’s Station og lokalsamfunnet rundt. Vi har arrangert flere seminarer og kurs for foreldre og fagfolk i Revda og Murmansk- området. I tillegg har vi gjennomført flere besøk for erfaringsutveksling mellom ansatte ved Barnas Stasjon i Norge og Russland.
Det tilbys også kurs i samisk språk og kultur på kveldstid. Revda er tradisjonelt et samisk område, men den samiske kulturen står fortsatt svakt etter mange tiår med undertrykking under Sovjet- regimet. I dag er det ønskelig å bygge en positiv identitet og å bringe språk og kunnskaper videre til barna.

Prosjektet får støtte fra Helse – og omsorgsdepartementet, midler for helsesamarbeid med Russland.

Kontaktperson

Rune Hjalmar Espeland

Programansvarlig internasjonalt

Mobil: (+47) 989 02 601