Bra nok som du er

Rapport om formidling til tweens (9-13 år) i kirker og kristne organisasjoner

Rapporten “Bra nok som du er” er et resultat av forskningsprosjektet «Tweens i trosopplæringen» om kirker og kristne organisasjoners arbeid rettet mot aldersgruppen 9–13 år, såkalte tweens. Blå Kors har initiert forskningsprosjektet, som er utviklet videre i samarbeid med KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFO er faglig ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og denne rapporten.

Prosjektet baserer seg på intervjuer med og en spørreundersøkelse blant ledere eller personer som jobber med formidling rettet mot tweens i utvalgte kristne trossamfunn og organisasjoner. Blå Kors sørget for tilgang til respondenter og informanter. Studien og datainnsamlingene er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Kontaktperson

Amund Gillebo

Leder forebygging

Mobil: 41933303