Kjærlighet og Grenser

Forebyggingsprogram for skoler

Forebyggingsavdelingen ved Blå Kors har påtatt seg ansvaret å introdusere “Kjærlighet og Grenser” for Osloskolene.

I familiekurset «Kjærlighet og grenser» er målet å styrke kommunikasjonen og oppleve at man hører sammen som familie. At foreldrene er en avgjørende ressurs også når barna blir store.  Hvordan gi grenseløs kjærlighet og likevel sette grenser? Hvordan ta imot den grenseløse kjærligheten og likevel akseptere at de voksne bestemmer og noen ganger må si nei?

Kjærlighet og Grenser er et skoledrevet familieprogram for å styrke familiene og beskyttelsesfaktorene hos hvert barn
Retter seg mot barn og unge i alderen 10-13 år og deres foreldre. Det krever engasjement og prioritet fra foreldre/barn, og tilbake får dere strategier på hvordan komme nærmere hverandre og hvordan håndtere konflikter og følelsesmessig ambivalens hjemme.

Programmet bygger direkte på forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer. K & G styrker sosial kompetanse, bedrer samarbeidet skole–hjem og bygger gode foreldrenettverk. Kjærlighet & Grenser har vært i bruk i Norge siden 2004 og det er Kompetansesenter rus – region sør som står ansvarlig for programmet.

Omtrent 70 kommuner i Norge gjennomfører i dag forebyggingsprogrammet “Kjærlighet og Grenser” i sine skoler. Det er et internasjonalt anerkjent undervisningsopplegg med dokumentert effekt, som er oversatt og tilrettelagt til norsk av KoRus Sør. (Kompetansesenter rus). Undervisningsopplegget er gratis å bruke.

Anbefalt trinn i Norge er 7.-8. trinn
Noen av temaene som tas opp: stressmestring, vennepress, alkohol, dataspill, sosiale medier, grensesetting og kommunikasjon i familien.

 

 

Nøkkeltall fra prosjektet

  • 74 Kommuner

    bruker Kjærlighet og Grenser som forebyggingsprogram i skolene.

  • 8 Steg

    Programmet består av 8 steg og de ukentlige samlingene bygger rundt sentrale tema som blant annet positiv fremtidstro, kommunikasjon og familierelasjoner, venner og vennepress, den digitale verden, følelser og stressmestring samt alkohol, narkotika og tobakk.

  • 7. - 8. trinn

    kan bruke dette forbyggingsprogrammet

Kontaktperson

Hanne Backe-Hansen

Rådgiver

Mobil: 95074452