Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier

Notat om barnefattigdom

Dette prosjektnotatet, Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier, har vært skrevet som et oppdrag for Blå Kors Barnas Stasjon.

Organisasjonen ønsket en oversikt over begrepsbruken i forskningen når det gjelder barn i lavinntekts- og fattige familier. I oppdraget ble det lagt vekt på at følgende definisjoner/ begreper ble vurdert: Fattigdom, lavinntektsfamilier (kort og vedvarende lavinntekt), rusproblematikk og alvorlig sykelighet.

Blå Kors Barnas Stasjon var også opptatt av kjennetegn ved barna og familiene og deres levekår ut i fra foreliggende statistikk. De ønsket i dette oppdraget også å få en oversikt over andelen og antall barn i lavinntektsfamilier i de sju kommunene hvor Blå Kors Barnas Stasjon har egne tiltak.

Et av kapitlene i dette notatet går etter avtale med oppdragsgiver gjennom en del av de foreliggende politikkforslagene samt deler av den offentlige debatten om barn i familier med vedvarende lavinntekt.

Be om materiell

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kontaktperson

Benita Christensen

Nasjonal leder for Blå Kors Barnas Stasjon

Mobil: 91535372