Se «Eventyrlandet», filmen Blå Kors har laget i samarbeid med Barnevakten og Snakkommobbing.no:

 Vi vet at ytre og gode rammer er sentrale for at barn også skal kjenne på indre trygghet. Barna ønsker å bli møtt av varme og tydelige voksne som setter grenser og som engasjerer seg i deres hverdag.  For å ta gode valg og for å sette gode grenser må vi ha grunnleggende kunnskap, vi håper at filmen skaper interesse for å reflektere sammen med barna. Slike refleksjoner gir kunnskap og hjelp til spørsmål og dialog. 
Opplegget knyttet til filmen gir nyttig informasjon rettet mot både barn og voksne, samt et utvalg samtalespørsmål om fem tema. Velg ut de spørsmålene som er aktuelle for dere, og reflekter sammen! Opplegget egner seg både til undervisning og på hjemmebane. Det er først og fremst utviklet for samtale mellom voksne og barn, men kan også brukes voksne imellom, for eksempel på foreldremøter.
Velg Selv er en film med tilhørende samtaleopplegg for tweens, aldersgruppen 9-13 år.
 

Velg Selv er en film med tilhørende samtaleopplegg for tweens, aldersgruppen 9-13 år. Opplegget er gratis tilgjengelig og er laget til bruk i kirker og kristne organisasjoner, men kan enkelt tilpasses ulike målgrupper. Filmen berører ulike temaer som en kan snakke åpent sammen om, som mobbing, ensomhet, foreldre som krangler, vennskap, forelskelse, press og mediebruk. Samtaleopplegget skal bidra til å styrke beskyttelsesfaktorer hos den enkelte. Filmen kommuniserer at tweens ikke behøver å finne ut av alt selv. Hvis man våger å spørre en voksen man stoler på når noe er vanskelig, kan en få god hjelp. Velg selv er en film med tilhørende samtaleopplegg for tweens, aldersgruppen 9-13 år. Opplegget er gratis tilgjengelig og er laget til bruk i kirker og kristne organisasjoner, men kan enkelt tilpasses ulike målgrupper.

 

 

Kontaktperson

Ingeborg Ørjaseter

Rådgiver