Bok og film – “Vondt i magen”

Den viktige samtalen med barn i barnehagealder

BARNEBOK, ANIMASJONSFILM OG ANDRE RESSURSER FOR BARN I BARNEHAGEALDER

Vi vil gjerne bli bedre. Gi oss din tilbakemelding på bruk av boka og filmen her!

I boka (utgitt i 2016) og den nyeste animasjonsfilmen “Vondt i magen”, lansert i 2019, er fokuset rettet mot den viktige relasjonen mellom en trygg voksen og et barn. Om hvordan man kan lytte til og snakke med et barn om gode og vonde hemmeligheter. Fortellingen viser hvor nyttig en enkel, liten handling kan være når man er bekymret for et barn. Boka og filmen er en invitasjon til å snakke om det barnet er opptatt av.

Lille Maiken har hovedrollen i boken «Vondt i magen». Hun har en klump i magen som ikke går bort. «Vondt i magen» henvender seg til voksne som har ansvar for barn i barnehagealder. Animasjonsfilmen “Vondt i magen” bygger på boken med samme navn. Det er også utviklet fargeleggingsark som barn kan tegne på i forbindelse med lesinga og samtalen.

 

I del en av boken er fokuset rettet mot barna; hvordan lytte til og snakke med et barn om ulike følelser de har? Boken er lagt opp som en samtale og åpne spørsmål rundt tema som sinne, glede, tristhet og om gode og vonde hemmeligheter. Boken er en invitasjon til barnet om å snakke om det barnet er opptatt av. Vi ønsker at boken skal bli forbundet med en god stund i armkroken til en voksen.

Boka er tilgjengelig for kjøp i alle nettbokhandlere, for eksempel her.

BOKEN «VONDT I MAGEN» VOKSTE FRAM av en idé fra Erle Sellevåg. Hun brenner for sin jobb med barn og særlig for sin jobb med sårbare barn i barnehagealder. Sellevåg har skrevet flere kronikker om temaet. Hun registrerer et stort engasjement blant fagfolk, samt behov for mer fokus rundt tematikken. Erle Sellevåg satt i gang med å skrive en barnebok, men ønsket å knytte en faglig tyngde til boken og søkte dermed samarbeid hos Blå Kors. Barn i Rusfamilier i KoRus Sør ved Blå Kors Borgestadklinikken har utviklet en rekke ressurser som gir fagpersoner konkrete eksempler, tips og fagstoff om hvordan en på et tidlig tidspunkt kan gå fra bekymring til handling. Sammen med ressurser fra Blå Kors-kampanjen «JEG SER» får leseren av «Vondt i magen» råd om hvordan en som voksen kan gjøre en forskjell.

Det jobbes med å lage en veiledning til animasjonsfilmen “Vondt i magen”. Den vil bli lagt ut på denne siden.

Vi håper at brukere av “Vondt i magen” kan gi tilbakemelding på hvordan boka og filmen har fungert i samtale med barn. Evalueringen tar kun noen få minutter å svare på, og kan fylles ut her.

Boka “Vondt i magen” er utviklet gjennom midler fra Helsedirektoratet mens animasjonsfilmen “Vondt i magen” er utviklet gjennom midler fra Extrastiftelsen.

Blå Kors har også utviklet bok og film rettet mot barn i barneskolealder, “Sommerfugler i magen”.

Blå Kors har også mye annet gratis materiell som kan bestilles her.

Kontaktperson

Svetlana Dudaitiene

Rådgiver, Forebygging