Fra Seiersborg til fast jobb

Henrik Ek Dahlgren (22)
Henrik Ek Dahlgren (22)

Henrik Ek Dahlgren (22)

Da Henrik Ek Dahlgren (22) var i tenårene ble han mobbet. Skolehverdagen var vanskelig, og han slet med dårlig selvtillit. Da han startet på Seiersborg, snudde det. I dag har han tatt fagbrev og jobber som helsefagarbeider i Re Kommune i Vestfold.

Av Camilla Flodin

Henrik jobber som nattevakt på et hjem for psykisk utviklingshemmede.

– Jeg trives veldig godt. Her er det et bra miljø, og jeg har mange flotte kolleger, sier han.

En ungdomstid preget av mobbing

Mobbing kan få mange følger for de som er utsatt. Det kan være vanskelig å gå på skolen, utfordrende å konsentrere seg om skolearbeid og vanskelig sosialt. For Henrik førte mobbingen til dårlig selvtillit og utagering på skolen.
–Det var en vanskelig periode. Jeg fikk en IOP (individuell opplæringstjeneste) gjennom BUP ( Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) for å komme meg gjennom, sier Henrik.

Tiden på Seiersborg ble vendepunktet

Da Henrik skulle velge hvilken videregående skole han ønsket å gå på fikk han et tips fra BUP om Seiersborg. Han ble fortalt at Seiersborg kunne tilby tettere oppfølging i et mindre skolemiljø og virket som et bra alternativ for ham.
–Jeg søkte, og kom inn. Det er jeg veldig glad for. På Seiersborg følte jeg meg sett og hørt, og jeg ble fulgt opp på en helt annen måte. Skolehverdagen startet med frokost i kantina. Der møtte både elever og lærere, og spiste sammen. Det var en god start på dagen, sier han.

Henrik forteller at elevene han gikk sammen med hadde ulike behov. Alle fikk tilrettelagt hverdagen utfra deres behov. Noen hadde angst, og da gjorde lærerne mye for å trygge dem. Om det var noen som hadde en dårlig dag så ble det også hensyntatt.
–Alle ble sett og hørt. Du fikk den hjelpen du trengte, og du ble hørt selv om du var ungdom. Lærerne følger veldig godt opp. De venter ikke for å se om det «går seg til». De tar opp ting med en gang, og de tilpasser oppgaver, sier Henrik.

Fra Seiersborg til fast jobb 

Henrik har tatt fagbrev som Helsefagarbeider. Han roser lærerne på skolen.
-Takket være dem at jeg har fått fagbrev. De var veldig behjelpelig på veien videre, og foreldrene mine da, smiler han. Nå har han fått seg fast jobb, samboer som han har forlovet seg med og kjøpt seg hus.

– Jeg følte at jeg kom til Seiersborg som en gutt, og gikk ut som en mann, sier Henrik.

Henrik’s råd til andre som vurderer å søke på Seiersborg

– Har du grunnlag for å søke, så SØK!Det var veldig godt å gå der,sier han og legger til at man kan kontakt en av rådgiverne på skolen og få en prøvedag.

Husk søknadsfristen 30.april. Her kan du søke! 

Comments are closed.